Breadcrumb (Brödsmulor)


Inom webbutveckling är en ”breadcrumb” en navigationsfunktion på en webbplats som visar användarens aktuella position i webbplatsens hierarki. Breadcrumbs visas vanligtvis överst på en webbsida som en serie klickbara länkar, med den aktuella sidan som sista länken i serien.

Breadcrumbs kan vara användbara för sökmotoroptimering eftersom de hjälper sökmotorer att förstå webbplatsens struktur och relationen mellan olika sidor. De kan också göra det enklare för användaren att navigera tillbaka till tidigare besökta sidor, vilket kan bidra till en bättre användarupplevelse.