Canonical URL (Kanonisk URL-adress)


I sökmotoroptimering är en URL en webbadress som identifierar en specifik webbsida på internet. En canonical URL, eller kanonisk URL, är en term som används för att beskriva den primära eller rätta URL-en för en webbsida. Canonical URLs används för att undvika dubbletter eller olika versioner av webbsidor, till exempel om en sida finns på flera olika URL-adresser eller om en sida har flera sorteringsalternativ. Detta kan påverka sökmotoroptimeringen negativt eftersom sökmotorerna kan ha svårt att avgöra vilken sida som är den riktiga och mest relevanta, och därför kan ge den lägre rankning i sökresultaten. Canonical URLs används oftast i HTML-koden för en webbsida, genom att ange URL-adressen för den kanoniska sidan i en rel=“canonical” -tagg.