Citation (Lokal citering)


I lokal SEO är en citation en referens till ett företags namn, adress eller telefonnummer på en webbplats. En webbplats kan vara en företagskatalog, en branschspecifik sida, ett blogginlägg eller ett socialt nätverk. Citations ger sökmotorer information om ett företag och dess plats, samt bidrar till att bygga förtroende och auktoritet för företaget bland potentiella kunder. Citations kan hjälpa till att öka din synlighet och trovärdighet i lokala sökresultat, eftersom de visar att ditt företag är relevant och pålitligt. Citations är en viktig faktor för lokal SEO, eftersom de signalerar till sökmotorerna att ditt företag finns och verkar i ett visst område. Det är viktigt att dina citations är korrekta, konsekventa och uppdaterade över hela webben, annars kan det leda till förvirring och lägre ranking.