250+ olika SEO ord och termer förklarade.

Kommentera gärna om jag missat något du vill ha förklarat.

A

Ahrefs

Ahrefs är ett verktyg för sökmotoroptimering (SEO) och marknadsföring som ger användarna möjlighet att analysera och förbättra sin webbplats och sin närvaro online. Ahrefs erbjuder olika typer av analyser och rapporter som kan hjälpa användaren att förbättra sin webbplats, till exempel genom att hitta nyckelord att optimera för, spåra länkar och analysera konkurrenternas webbplatser.

Ahrefs innehåller också verktyg för att spåra sökordsrankningar, analysera sociala medier och följa webbplatsen trafik. Verktyget ger också möjlighet att skapa och hantera projekt, samt att samarbeta med andra användare.

Ahrefs är ett populärt verktyg för SEO-experter och marknadsförare eftersom det ger en djupgående analys av webbplatsens prestanda och ger möjlighet att förbättra den genom att identifiera möjligheter och utmaningar.

https://ahrefs.com/

Affiliate (Affiliatemarknadsföring)

"Affiliate" i sammanhanget sökmotoroptimering brukar syfta på en webbplats som har som syfte att marknadsföra produkter eller tjänster från andra företag mot en provision. Dessa webbplatser brukar innehålla länkar till de produkter eller tjänster som de marknadsför, och de får provision på varje försäljning som genereras via dessa länkar. Sökmotoroptimering inom affiliate-marknadsföring handlar om att förbättra dessa webbplatsers synlighet i sökmotorer, så att de blir lättare att hitta för användare som söker efter de produkter eller tjänster som de marknadsför.

AJAX

AJAX står för Asynchronous JavaScript and XML, och är en teknik som används för att skapa interaktiva webbplatser. Det gör det möjligt för en webbplats att hämta data från en server utan att ladda om hela sidan. På så sätt kan användaren fortsätta att interagera med webbplatsen medan den hämtar nya data.

I sammanhanget sökmotoroptimering kan AJAX användas för att förbättra en webbplats prestanda och användarupplevelse genom att ladda in innehåll snabbare och på ett sökmotorvänligt sätt. Det kan också göra det möjligt för sökmotorer att indexera och ranka en webbplats på ett bättre sätt, eftersom AJAX-tekniken gör det möjligt för sökmotorerna att indexera innehållet på en webbplats på ett mer naturligt sätt.

Algorithm (Algoritm)

En algoritm är en serie av steg eller instruktioner som används för att lösa ett problem eller utföra en uppgift. När det gäller sökmotoroptimering avser termen "algoritm" den matematiska formel som sökmotorer använder för att bestämma vilka webbplatser som ska visas i sökresultaten för en viss sökning. Sökmotorer använder olika algoritmer för att bedöma relevans, kvalitet och användbarhet hos webbplatser och att ranka dem på rätt sätt. Syftet med sökmotoroptimering är att förbättra en webbplats för att den ska passa in på sökmotorns algoritm och därför få en högre rankning i sökresultaten.

Alt text (Alternativ text)

Alt text, eller alternativ text, är en kort beskrivning av bilder som används på webbplatser. Alt texten visas på skärmen om bilden inte kan visas av någon anledning, till exempel om användaren har en långsam internetanslutning, om bilden har blockerats av en webbläsare eller allra helst om användaren använder en skärmläsare. Alt texten är också viktig för sökmotoroptimering eftersom den hjälper sökmotorer att förstå vad bilden handlar om och att ranka webbplatsen på rätt sätt. Det är därför viktigt att alt texten är korrekt och relevant för bilden, så att användare och sökmotorer kan förstå innehållet på webbplatsen på bästa sätt.

AMP (Accelererade mobilsidor)

AMP står för Accelerated Mobile Pages, och är en teknik som utvecklats av Google för att göra webbsidor snabbare och enklare att ladda på mobila enheter. Det görs genom att använda en speciell form av HTML, som begränsar hur mycket JavaScript och annat innehåll som sidorna får innehålla, och genom att använda särskilda tekniker för att optimera sidornas prestanda på mobila enheter.

I sammanhanget sökmotoroptimering kan AMP användas för att göra en webbplats mer attraktiv för sökmotorer, eftersom snabb laddningstid är en av de faktorer som sökmotorer använder för att bestämma hur en webbplats ska rankas i sökresultaten. AMP-sidor kan också visas i en speciell AMP-vänlig form i Google-sökresultaten, vilket kan öka synligheten och trafiken till en webbplats.

Analytics (ofta synonymt med Google Analytics)

"Analytics" när det gäller sökmotoroptimering syftar på användningen av data och analyser för att förbättra en webbplatsens prestanda i sökmotorer. Detta kan innebära att man tittar på saker som hur många besökare en webbplats får, vilka sökord som används för att hitta webbplatsen, hur länge besökarna stannar på webbplatsen, och hur många av besökarna som slutar med att göra en konvertering (till exempel genom att göra ett köp eller prenumerera på en nyhetsbrevlista). Genom att samla in och analysera denna data kan man få en bättre förståelse för vad som fungerar bra för webbplatsen, och vad som kan förbättras. Detta kan i sin tur hjälpa till att öka webbplatsens synlighet i sökmotorer och därmed få fler besökare och öka försäljningen eller generera fler leads.

Anchor link (Ankarlänk)

En ankarlänk är en typ av hyperlänk som används för att länka från en webbplats till en annan. En ankarlänk består av en bit text (oftast blå) som fungerar som länken, och när användaren klickar på länken öppnas målsidan i webbläsaren. Ankarlänkar används ofta för att ge användare en snabb och enkel väg att navigera mellan olika delar av en webbplats eller mellan olika webbplatser. De är också viktiga för sökmotoroptimering eftersom de hjälper sökmotorer att förstå innehållet på en webbplats och att ranka den på rätt sätt.

Article Spinning (Spunnet innehåll)

"Article spinning" är en metod som används för att automatiskt skapa flera versioner av en given text, ofta med målet att skapa innehåll för en webbplats som verkar vara unikt för sökmotorer. Detta görs genom att använda mjukvara som ersätter vissa ord eller fraser i originaltexten med synonymer eller relaterade ord, eller genom att omorganisera meningar och stycken. Resultatet kan vara liknande i betydelse med originaltexten, men det kommer att vara tillräckligt annorlunda för att undvika att flaggas som duplicerat innehåll av sökmotorer.

Article spinning används ofta för att snabbt skapa stora mängder innehåll, och det används ibland av marknadsförare och SEO-experter som ett sätt att generera mer trafik till en webbplats. Det kan dock också ses som en form av bedrägligt eller spam-beteende, eftersom det innebär att skapa innehåll som inte är helt originellt och som kanske inte tillför någon nytta för läsarna. Vissa sökmotorer kan straffa webbplatser som använder spunnet innehåll, och det anses generellt sett inte vara bra praxis att använda spunnet innehåll för något ändamål.

Authority (Auktoritet)

När det gäller sökmotoroptimering avser termen "auktoritet" hur mycket respekt och förtroende en webbplats har hos sökmotorer som Google. En webbplats med hög auktoritet har oftast en hög ranking på Google och är därför lättare att hitta när människor gör sökningar på internet. För att en webbplats ska ha hög auktoritet krävs det att den har hög kvalitet och är användbar och relevant för sökaren. Det är också viktigt att webbplatsen har länkar från andra webbplatser med hög auktoritet, eftersom detta visar på att den är viktig och intressant för andra.

B

Backlink (Bakåtlänk)

En backlink, eller inbound link, är en länk från en annan webbplats till din egen webbplats. Backlinks är viktiga för sökmotoroptimering eftersom de visar på att din webbplats är viktig och intressant för andra. Sökmotorer använder backlinks som ett tecken på en webbplats relevans och auktoritet, och rankar den därför högre i sökresultaten om den har många backlinks från högkvalitativa webbplatser.

Bad Neighbourhoods (Dåligt grannskap)

"Bad neighbourhoods" är en term som används inom sökmotoroptimering (SEO) för att beskriva webbplatser som har dålig rykte eller som är kända för att använda spam-metoder för att förbättra sin ranking på sökmotorer. Dessa webbplatser kan skada en annan webbplats ranking på sökmotorer om de länkas till den, så det är viktigt att undvika att länka till dessa webbplatser om man vill optimera sin egen webbplats ranking.

Baidu (Sökmotor)

Baidu är en sökmotor som är mycket populär i Kina, och det är den mest använda sökmotorn i landet. När det kommer till sökmotoroptimering, kan det vara viktigt att ta hänsyn till Baidu om man vill att ens webbplats ska rankas högt på sökmotorer i Kina, eftersom Baidu är den sökmotor som de flesta kinesiska användare använder. Det finns speciella strategier och tekniker som man kan använda för att optimera en webbplats för Baidu, så det kan vara värt att undersöka detta om man vill nå en stor publik i Kina.

Bait & Switch

"Bait and switch" är en marknadsföringsstrategi som innebär att man lockar kunder med attraktiva erbjudanden eller priser, men sedan byter ut produkten eller tjänsten mot något annat som är mindre attraktivt eller dyrare.

I sammanhanget SEO handlar "bait and switch" om att använda olika tekniker för att locka besökare till en webbplats, men sedan tillhandahålla något annat än vad som förväntades eller vad som lovats. Detta kan vara att till exempel lura besökaren att klicka på en länk som leder till en annan webbplats än vad som förväntades, eller att presentera annat innehåll än vad som lovats i sökresultaten.

"Bait and switch" är inte ett etiskt sätt att använda SEO på eftersom det kan skapa en dålig användarupplevelse och försämra trovärdigheten för en webbplats. Det är därför viktigt att vara ärlig och transparent med sitt innehåll och sin marknadsföring för att undvika att använda "bait and switch" tekniker och skapa en dålig användarupplevelse. Genom att hålla sig till etiska SEO-praxis kan du hjälpa till att bygga en stark och trovärdig online-närvaro som ger värde till dina användare.

Banner Blindness

"Banner blindness" är en term som används för att beskriva den tendens hos vissa internetanvändare att ignorera reklambanner och andra annonser på webbplatser. Detta kan bero på att användarna har blivit trötta på att se samma typ av annonser om och om igen, eller att de har lärt sig att ignorera dem som en automatisk reaktion.

Banner blindness kan påverka försäljningen och marknadsföringsresultaten negativt eftersom det innebär att annonserna inte når sin målgrupp. För att undvika banner blindness kan det vara bra att variera annonserna och se till att de är relevanta och intressanta för målgruppen. Det kan också vara bra att använda annonsformat som är mindre "synliga" och mer integrerade i webbplatsens innehåll, såsom inlägg i sociala medier eller native advertising.

Black Hat

"Black hat" är en term som används för att beskriva otillåtna eller oetiska metoder för sökmotoroptimering. Dessa metoder syftar till att manipulera sökmotorernas algoritmer för att få en högre rankning i sökresultaten på ett oetiskt eller otillåtet sätt. Black hat-tekniker inkluderar till exempel spamning, keyword stuffing och hidden text, som är otillåtna enligt de flesta sökmotorernas riktlinjer. Att använda black hat-tekniker kan leda till att en webbplats blir avstängd eller avindexerad av sökmotorer, och det är därför bäst att undvika dessa metoder. Istället bör man fokusera på att använda white hat-tekniker, som är etiska och tillåtna metoder för sökmotoroptimering.

Blog (Blogg)

En blogg är en typ av webbplats där en person eller ett företag publicerar regelbundna inlägg om ett specifikt ämne eller flera ämnen. Inläggen kan handla om allt mellan himmel och jord, från personliga erfarenheter och tankar till nyheter och aktuella händelser. Bloggar är oftast indelade i olika kategorier eller taggar för att göra det enklare att hitta inlägg om specifika ämnen. De flesta bloggar har även en sökfunktion så att läsaren kan hitta inlägg som matchar deras intressen. Bloggar är en populär form av webbpublicering eftersom de ger skribenten möjlighet att dela sina idéer och erfarenheter med en bred publik på ett enkelt och tillgängligt sätt.

Bot

En bot, eller robot, är en datorprogram som automatiskt utför uppgifter på internet. När det gäller sökmotoroptimering avser termen "bot" en datorprogram som används av sökmotorer för att krawla på webbplatser och indexera deras innehåll. Detta gör det möjligt för sökmotorer att hitta och ranka webbplatser på rätt sätt i sökresultaten. Sökmotoroptimering syftar till att göra en webbplats så lätt att krawla och indexera för sökmotorns bot som möjligt, så att den kan få en högre rankning i sökresultaten.

Bounce Rate (Avvisningsfrekvens)

Bounce rate är en term som används för att beskriva hur många besökare som lämnar en webbplats efter att ha sett endast en sida. En hög bounce rate kan tyda på att innehållet på webbplatsen inte är intressant eller relevant för besökaren, eller att webbplatsen är svår att navigera eller laddar långsamt. Bounce rate är viktigt för sökmotoroptimering eftersom sökmotorer tar hänsyn till detta mått när de rankar webbplatser i sökresultaten. En webbplats med en låg bounce rate tenderar att rankas högre än en webbplats med en hög bounce rate, eftersom det visar på att webbplatsen är intressant och användbar för användarna.

Brand Mention Link Building

"Brand mention link building" är en strategi för att bygga upp länkprofilen för en webbplats genom att få andra webbplatser att nämna eller länka till företagets varumärke. Detta kan göras genom att skapa intressant och värdefullt innehåll som andra webbplatser vill länka till, eller genom att nå ut till webbplatser och be dem länka till ditt varumärke.

Brand mention link building är en viktig strategi inom sökmotoroptimering (SEO) eftersom det kan hjälpa till att öka företagets närvaro online och stärka dess varumärke. Det kan också öka mängden trafik till företagets webbplats och bidra till att förbättra dess placering i sökmotorernas sökresultat.

För att lyckas med brand mention link building är det viktigt att fokusera på att skapa kvalitativt och relevant innehåll som andra webbplatser vill länka till. Det kan också vara bra att följa med i vilka webbplatser som nämner ditt varumärke och att försöka etablera ett samarbete med dem för att få länkar. Det kan också vara lämpligt att använda verktyg för att hitta webbplatser som nämner ditt varumärke och att nå ut till dem för att be om en länk.

Det är också viktigt att komma ihåg att det inte är tillåtet att betala för länkar eller att använda olagliga tekniker för att få länkar, eftersom det kan leda till straff från sökmotorerna och skada företagets rykte. Det är därför viktigt att hålla sig till etiska SEO-praxis när det gäller brand mention link building.

Branded Keywords (Nyckelord med varumärkeskännedom)

I sökmotoroptimering är ett "branded keyword" en typ av nyckelord som hänvisar till ett varumärkes namn eller en specifik produkt eller tjänst som det varumärket erbjuder. Dessa nyckelord används ofta i sökmotorer för att hitta information om ett varumärke eller dess produkter/tjänster. Genom att använda branded keywords i sin sökmotoroptimering kan ett varumärke förbättra sin synlighet på nätet och öka trafiken till sin webbplats.

Exempel på branded keywords:

Apple (om det handlar om det teknikföretaget)
Nike (om det handlar om det sportvarumärket)
Coca-Cola (om det handlar om det välkända läskmärket)
Samsung (om det handlar om det teknikföretaget)
McDonalds (om det handlar om den världsberömda restaurangkedjan)

Dessa är alla exempel på varumärkesnamn som kan användas som branded keywords. I ett sökords sammanhang kan de användas tillsammans med andra ord för att förtydliga vad det är man letar efter, till exempel "Apple iPhone 14 Pro" eller "Nike Air Max 270".

Breadcrumb (Brödsmulor)

Inom webbutveckling är en "breadcrumb" en navigationsfunktion på en webbplats som visar användarens aktuella position i webbplatsens hierarki. Breadcrumbs visas vanligtvis överst på en webbsida som en serie klickbara länkar, med den aktuella sidan som sista länken i serien.

Breadcrumbs kan vara användbara för sökmotoroptimering eftersom de hjälper sökmotorer att förstå webbplatsens struktur och relationen mellan olika sidor. De kan också göra det enklare för användaren att navigera tillbaka till tidigare besökta sidor, vilket kan bidra till en bättre användarupplevelse.

Broken Link (Bruten länk)

En "broken link", eller trasig länk, är en länk som inte fungerar eller pekar på en sida som inte längre finns. Broken links kan uppstå av olika anledningar, till exempel om en webbplats har flyttat eller tagit bort en sida utan att uppdatera länkarna, eller om en länk har skrivits fel. Broken links kan påverka användarupplevelsen negativt eftersom de leder till felaktiga sidor eller till ingenstans. De kan också påverka sökmotoroptimeringen eftersom sökmotorer kan ha svårt att krawla och indexera en webbplats med många broken links.

Browser (Webbläsare)

En webbläsare, eller browser, är ett program som används för att visa webbsidor på internet. Det finns olika typer av webbläsare, inklusive Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge och Apple Safari, som alla har olika funktioner och egenskaper. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att känna till vilken webbläsare användarna använder för att besöka din webbplats, eftersom olika webbläsare kan visa webbsidor på olika sätt. Detta kan påverka användarupplevelsen och hur sökmotorer rankar din webbplats i sökresultaten.

C

Cache

Cache är en term som används för att beskriva en temporär lagringsplats för data som har hämtats från internet. När du besöker en webbplats lagras viss information om webbplatsen i din dators cache, så att den kan visas snabbare nästa gång du besöker den. Cache är viktigt för sökmotoroptimering eftersom det kan påverka hur snabbt en webbplats laddas och hur lätt den är att krawla och indexera för sökmotorns bot.
Det är gynnsamt att optimera bilder och andra filer på webbplatsen, eftersom dom då tar mindre plats i cachen och laddar snabbare.

Cached Page (Cachad sida)

En cached page, eller cachad sida, är en kopia av en webbplats som har lagrats i en sökmotors index. Cached pages är viktiga för sökmotoroptimering eftersom de kan påverka hur sökmotorer rankar en webbplats i sökresultaten. Om en webbplats har en gammal eller felaktig cached page i sökmotorns index kan det påverka dess rankning negativt, eftersom sökmotorn då indexerar en gammal version av sidan istället för den aktuella versionen.

Canonical URL (Kanonisk URL-adress)

En canonical URL, eller kanonisk URL, är en term som används för att beskriva den primära eller rätta URL för en webbsida. Canonical URLs används för att undvika dubbletter av webbsidor, till exempel om en sida finns på flera olika URL-adresser. Detta kan påverka sökmotoroptimeringen negativt eftersom sökmotorerna kan ha svårt att avgöra vilken sida som är den riktiga, och därför kan ge den lägre rankning i sökresultaten.
Canonical URLs används oftast i HTML-koden för en webbsida, genom att ange URL-adressen för den kanoniska sidan i en rel="canonical" -tagg.

ccTLD

"ccTLD" står för "country code top-level domain" och är en typ av toppdomän som är associerad med ett specifikt land. ccTLD:er är den andra högsta nivån av domännamnstrukturen och består av två bokstäver. Till exempel är ".se" ccTLD för Sverige och ".jp" ccTLD för Japan.

ccTLD:er används för att identifiera webbplatser som är relaterade till ett specifikt land eller geografiskt område. De kan också användas för att ge en webbplats en mer professionell och pålitlig image, eftersom de visar att webbplatsen är specifikt riktad mot ett visst land eller område.

ccTLD:er administreras av en organisation i det land eller område som domänen är associerad med. Dessa organisationer är ansvariga för att hantera registreringar av ccTLD:er och se till att de följer alla tillämpliga regler och bestämmelser.

CDN (Leveransnätverk för innehåll)

CDN står för "content delivery network" och är en grupp av servrar som är placerade på olika platser runt om i världen. CDN-systemet används för att leverera webbinnehåll till användaren baserat på den användarens geografiska plats. Genom att använda en CDN kan man säkerställa att webbinnehållet når användaren snabbt och på ett effektivt sätt.

CDN är bra för SEO (sökmotoroptimering) eftersom det kan påverka sidhastigheten positivt. Sökmotorer ger oftast högre ranking till webbplatser som laddar snabbt, så en snabb laddningstid kan hjälpa till att förbättra webbplatsens ranking i sökresultatet. CDN kan också minska belastningen på webbplatsens server, vilket kan bidra till en mer stabil och tillförlitlig upplevelse för användaren.

Citation (Lokal citering)

I sökmotoroptimering är en "citation" en referens till ett företags namn, adress eller telefonnummer på en webbplats. Citations används ofta för att ge sökmotorer information om ett företag och dess plats, så att företaget kan visas i lokala sökresultat.

Click Bait (Klickbete)

I sökmotoroptimering är "click bait" en term som används för att beskriva innehåll som är framtaget med syftet att lura användaren att klicka på det. Click bait kan vara en rubrik eller en bild som lockar användaren med lovande innehåll, men som i själva verket inte levererar det som lovats.

Click bait kan vara skadligt för sökmotoroptimering eftersom det kan skapa en dålig användarupplevelse. Sökmotorer strävar efter att ge användaren de mest relevanta och användbara resultaten, så om en webbplats använder click bait kan det påverka dess ranking negativt i sökresultaten. Dessutom kan användare bli frustrerade om de klickar på en länk och upptäcker att innehållet inte matchar deras förväntningar, vilket kan leda till att de lämnar webbplatsen och aldrig kommer tillbaka.

Click Depth (Klickdjup)

"Click depth" är en term som används för att beskriva hur långt bort från startsidan en viss sida på en webbplats är belägen. Click depth mäts i antalet klick som behövs för att nå en viss sida från startsidan. En sida som ligger nära startsidan har en låg click depth, medan en sida som ligger längre bort har en högre click depth.

Click depth är viktigt för sökmotoroptimering eftersom det påverkar hur lätt det är för sökmotorer att crawla och indexera en webbplats. Ju lägre click depth en sida har, desto lättare är det för sökmotorer att hitta den och inkludera den i sökresultaten. Därför är det bra att försöka minimera click depth på en webbplats genom att organisera innehållet på ett sådant sätt att så många sidor som möjligt ligger nära startsidan.

Click-through Rate (Klickfrekvens)

Click-through rate, eller CTR, är en term som används för att beskriva hur många gånger en länk har blivit klickad jämfört med hur många gånger den har visats. CTR används ofta för att mäta effektiviteten av annonser på internet, men det är också viktigt för sökmotoroptimering. CTR påverkar hur sökmotorer rankar en webbplats i sökresultaten, eftersom det visar på hur intressant och relevant webbplatsen är för användarna. En webbplats med en hög CTR tenderar att rankas högre än en webbplats med en låg CTR, eftersom det visar på att den är mer attraktiv för användarna.

Cloaking

"Cloaking" är en teknik som används för att visa en annan version av en webbplats för sökmotorer än den som visas för mänskliga användare. Detta görs med syftet att förbättra webbplatsens ranking i sökresultatet genom att tillhandahålla sökmotorerna med innehåll som anses vara mer relevant och användbart än det som visas för användarna.

Cloaking är en oetisk teknik och är förbjuden enligt riktlinjerna för sökmotorer. Sökmotorer använder olika tekniker för att upptäcka cloaking och straffa webbplatser som använder den, så det rekommenderas inte att använda cloaking. Istället bör man fokusera på att skapa kvalitativt och användbart innehåll som både sökmotorer och användare kan njuta av.

CMS (Innehållshanteringssystem)

CMS står för "Content Management System" och är ett system som används för att organisera, hantera och publicera innehåll på en webbplats. Ett CMS gör det enkelt för användare utan teknisk erfarenhet att skapa, redigera och publicera innehåll på en webbplats utan att behöva koda det själva.

CMS är viktigt för SEO (sökmotoroptimering) eftersom det kan göra det enklare för användare att skapa och publicera innehåll på en webbplats. Genom att använda ett CMS kan man säkerställa att allt innehåll på webbplatsen är strukturerat på ett sådant sätt att det är lätt för sökmotorer att crawla och indexera det. Detta kan i sin tur förbättra webbplatsens ranking i sökresultatet.

Code to Text Ratio (Förhållande mellan kod och text)

Code to Text Ratio (Förhållande mellan kod och text)

Conversion (Konvertering)

Conversion är en term som används för att beskriva när en besökare på en webbplats utför en önskad handling, till exempel att köpa en produkt eller att prenumerera på en tjänst.

Conversion Funnel (Konverteringstratt)

En "Conversion Funnel" är en term som används inom marknadsföring och försäljning för att beskriva en serie steg som en användare går igenom när de interagerar med en hemsida eller en annan form av digital marknadsföring. Målet med en Conversion Funnel är att få användaren att göra en viss åtgärd, såsom att köpa en produkt, boka en tjänst eller skriva upp sig för en nyhetsbrev.

Conversion Funnel består oftast av följande steg:

Awareness: Användaren blir medveten om företaget eller produkten.
Interest: Användaren visar intresse för företaget eller produkten.
Decision: Användaren fattar beslutet att köpa produkten eller använda tjänsten.
Action: Användaren vidtar åtgärden, till exempel genom att köpa produkten eller använda tjänsten.
Målet med en Conversion Funnel är att minimera antalet steg som användaren behöver gå igenom innan de vidtar åtgärd, och att maximera antalet användare som når slutet av funneln och vidtar åtgärd. Företag använder ofta olika verktyg och tekniker för att förbättra sin Conversion Funnel, såsom A/B-testning och användarupplevelseoptimering.

Conversion Rate (Konverteringsfrekvens)

Conversion rate, eller konverteringsfrekvens, är en term som används för att beskriva hur många besökare på en webbplats som utför en önskad handling, till exempel att köpa en produkt eller att prenumerera på en tjänst. Conversion rate mäts som en procentandel av antalet besökare som utför en önskad handling jämfört med det totala antalet besökare på webbplatsen. Conversion rate är viktigt för sökmotoroptimering eftersom det visar på hur bra en webbplats presterar när det gäller att få besökarna att utföra önskade handlingar. En webbplats med hög conversion rate tenderar att rankas högre i sökresultaten än en webbplats med låg conversion rate, eftersom det visar på att den är användbar och attraktiv för användarna.

Conversion Rate Optimization (Konverteringsoptimering)

Conversion Rate Optimization, eller CRO, är en process för att förbättra hur bra en webbplats presterar när det gäller att omvandla besökare till kunder eller konvertera dem till att utföra en önskad handling, till exempel att fylla i ett formulär eller göra en köp. CRO innebär att analysera hur användare interagerar med en webbplats och att göra förändringar för att förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsfrekvensen. Detta kan inkludera att testa olika layouter, rubriker eller call-to-action-knappar för att se vad som fungerar bäst. Genom att använda CRO kan en webbplats göra mer effektiva marknadsföringsinsatser och öka sin försäljning.

Cookies (Webbplatskakor)

Cookies är små textfiler som lagras på en användares dator när man besöker en webbplats. Cookies används för att lagra olika typer av information, till exempel inställningar och användarpreferenser, och kan också användas för att spåra användarens beteende på webbplatsen.

Cookies kan vara användbara för SEO eftersom de kan hjälpa till att förbättra användarupplevelsen på en webbplats. Till exempel kan cookies användas för att komma ihåg användarens val av språk eller val av valuta, vilket kan förbättra användarupplevelsen och göra det lättare för användaren att navigera på webbplatsen. Cookies kan också användas för att spåra användarens beteende på webbplatsen, vilket kan hjälpa till att förbättra webbplatsens innehåll och layout för att göra det mer användarvänligt.

Det är viktigt att notera att cookies kan vara ett kontroversiellt ämne, eftersom de kan användas för att spåra användarens beteende på webbplatsen och samla in personlig information. Många webbplatser väljer att varna användare om att de använder cookies och ge dem möjlighet att välja bort dem. Det är också viktigt att följa lagar och riktlinjer som reglerar hur cookies får användas, till exempel EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Copywriting

Copywriting är processen att skapa och skriva innehåll för olika typer av media, till exempel webbplatser, bloggar, sociala medier och annonser. Målet med copywriting är att fånga läsarens uppmärksamhet och öka försäljningen genom att presentera ett budskap eller en produkt på ett intressant och övertygande sätt.

När det kommer till copywriting för SEO är det viktigt att tänka på följande:

Välj rätt nyckelord: Välj nyckelord som är relevanta för din målgrupp och din webbplats, och använd dem naturligt i din text.

Var specificerade: Var specifik och undvik att använda alltför breda termer eller generella uttryck. Det hjälper till att göra din webbplats mer relevant för sökmotorer och för att hjälpa läsaren att förstå vad din webbplats handlar om.

Var naturlig: Var naturlig i din text och undvik att "stuffa" in för många nyckelord. Det kan göra texten svårläst och obehaglig att läsa.

Var lättläst: Gör texten lätt att läsa genom att använda punkter, rubriker och underrubriker. Det hjälper läsaren att skumma texten och hitta det de söker snabbt.

Var unik: Var unik och undvik att kopiera andra webbplatsers innehåll. Det hjälper till att göra din webbplats mer intressant och attraktiv för sökmotorer.

Core Updates (Kärn-uppdateringar)

"Core updates" är stora förändringar i sökmotorernas algoritmer som har en stor påverkan på hur resultatet av en sökning visas. Dessa uppdateringar är riktade mot att förbättra relevansen och kvaliteten på de resultat som visas för en sökning. För webbplatsägare innebär detta att de kan få en förändrad ranking i sökresultatet och att deras sidor kan visas annorlunda i sökresultaten. För att förbereda sig för dessa core updates bör webbplatsägare se till att deras sidor har hög kvalitet och är relevanta för sökningar som de vill ranka bra för.

Core Web Vitals

"Core Web Vitals" är en grupp mätvärden som mäter användbarheten och prestandan hos en webbplats. De hjälper till att mäta hur bra en webbplats uppfyller viktiga kriterier för användarvänlighet och prestanda, som till exempel hastighet, responsivitet och visuell stabilitet.

Core Web Vitals består av tre olika mätvärden:

Largest Contentful Paint (LCP): Mäter hur snabbt den största visuella delen av en webbplats laddas.

First Input Delay (FID): Mäter hur lång tid det tar för en webbplats att reagera på en användares interaktion, till exempel att klicka på en länk eller skriva i ett sökfält.

Cumulative Layout Shift (CLS): Mäter hur mycket layouten på en webbplats skiftar under laddningen.

Core Web Vitals är viktiga eftersom de hjälper till att mäta hur bra en webbplats uppfyller viktiga kriterier för användarvänlighet och prestanda. Google har sagt att Core Web Vitals kommer att påverka placeringen i sökresultatet på Google, så det är viktigt att förbättra dessa värden för att öka möjligheten att synas i sökresultatet och attrahera och behålla besökare.

Correlation

"Correlation" är en statistisk mätning som visar sambandet mellan två variabler. När det gäller sökmotoroptimering (SEO), kan correlation användas för att undersöka om det finns ett samband mellan olika faktorer och hur mycket dessa faktorer påverkar SEO-prestationen.

Till exempel kan correlation användas för att undersöka om det finns ett samband mellan antalet länkar till en webbplats och dess placering i sökmotorer. Ett starkt positivt samband skulle indikera att ju fler länkar en webbplats har, desto högre rankar den i sökmotorer. Ett starkt negativt samband skulle indikera att ju fler länkar en webbplats har, desto lägre rankar den i sökmotorer.

Co-citation (Sam-citering)

Co-citation är en metod för att mäta likheten mellan två olika dokument eller författare. Den bygger på idén att dokument som citeras av samma andra dokument eller författare har en viss likhet, och ju fler gånger de citeras tillsammans desto starkare är deras likhet.

Co-citation används inte direkt inom sökmotoroptimering, men det kan ha en indirekt påverkan på sökresultat. Eftersom co-citation används för att mäta likheten mellan olika dokument, kan dokument som citeras tillsammans ofta få en bättre ranking i sökresultatet, eftersom det tyder på att de är relevanta och intressanta för ett visst ämne. Detta kan i sin tur påverka hur väl en sida rankar i sökresultaten, beroende på om den har blivit citerad tillsammans med andra viktiga dokument. Men det är viktigt att notera att co-citation inte är en direkt faktor som sökmotorer använder för att ranka sidor, utan det är bara en indikation på relevans och intresse för ett visst ämne.

Crawler

En crawler, eller spider, är ett program som används av sökmotorer för att krawla och indexera webbsidor på internet. En crawler går igenom webbsidorna och följer länkarna på sidorna för att hitta nya sidor att indexera. Crawlers är viktiga för sökmotoroptimering eftersom de hjälper sökmotorerna att hitta och indexera webbsidor, så att de kan visas i sökresultaten. Detta kan göras genom att optimera sidans innehåll och struktur, så att crawlers enkelt kan hitta och förstå informationen på sidan.

Crawler Directives (krawlinriktningar)

Crawler directives, eller krawlinriktningar, är instruktioner som används för att styra hur sökmotorns crawler ska behandla en webbsida. Crawler directives kan användas för att tillåta eller blockera sökmotorns crawler från att krawla och indexera en webbsida, eller för att ge instruktioner om hur sidan ska behandlas. Crawler directives är viktiga för sökmotoroptimering eftersom de kan påverka hur en webbplats rankas i sökresultaten.
Crawler directives kan användas i HTML-koden för en webbsida genom att ange instruktionerna i en robots.txt-fil eller i en meta-tagg.

Crawling (krawlande)

Crawling, eller krawlande, är en term som används för att beskriva processen då sökmotorns crawler går igenom en webbplats och följer länkarna på sidorna för att hitta och indexera informationen. Crawling är viktigt för sökmotoroptimering eftersom det hjälper sökmotorerna att hitta och indexera webbsidor, så att de kan visas i sökresultaten. Detta kan göras genom att optimera sidans innehåll och struktur, så att crawlers enkelt kan hitta och förstå informationen på sidan.

CSS

CSS, eller Cascading Style Sheets, är en teknik för att formatera och styla webbsidor. CSS används för att definiera hur webbsidor ska se ut, till exempel färger, typsnitt, marginaler och layout. CSS är viktigt för sökmotoroptimering eftersom det påverkar hur en webbsida visas och uppfattas av användarna. En webbplats med välformaterade och användarvänliga CSS-stilar tenderar att rankas högre i sökresultaten än en webbplats med dåliga eller oformaterade stilar.

CTA

CTA står för "Call to Action" och är en typ av text eller knapp som finns på en webbplats eller i en annons och som uppmanar besökaren att göra en viss åtgärd. En CTA kan vara till exempel "Klicka här för att läsa mer", "Läs vår blogg" eller "Köp nu".

CTAs är ett viktigt verktyg för marknadsföring och försäljning eftersom de hjälper till att leda användaren till att göra den åtgärd som marknadsföraren eller företaget önskar. Det kan vara att klicka på en länk, fylla i en formulär eller handla en produkt.

Det är viktigt att tänka på att en CTA ska vara tydlig och relevant för mottagaren, och att den ska placeras på en lämplig plats på webbplatsen eller i annonsen. Det kan också vara bra att testa olika typer av CTAs för att se vilken som fungerar bäst.

D

Dead-End Page (Återvändssida)

En "dead-end page" är en webbsida som inte har några länkar till andra sidor på samma webbplats. Detta kan göra det svårt för användare att navigera runt på webbplatsen och kan också minska möjligheten att få organisk trafik från sökmotorer, eftersom sökmotorer har svårt att indexera sidor som inte länkas till andra sidor.

Det är viktigt att undvika att skapa "dead-end pages" på en webbplats, eftersom det kan göra det svårt för användare att hitta och navigera på webbplatsen och kan också påverka SEO-prestationen negativt. Istället bör du se till att alla sidor på webbplatsen länkas till andra relevanta sidor på samma webbplats, för att underlätta navigeringen och förbättra SEO-prestationen.

Deep Link (Djup länk)

En deep link är en länk som leder direkt till en undersida eller ett specifikt innehåll på en webbplats, istället för att länka till webbplatsens startsida. Inom sökmotoroptimering används deep links för att öka sökmotorernas förståelse av webbplatsens innehåll och för att förbättra webbplatsens rangering i sökresultaten. Deep links kan också användas för att öka trafiken till en webbplats genom att länka till relevant innehåll från andra webbplatser.

Deindexing (Avindexering)

"Deindexing" refererar till att en webbplats blir borttagen från en sökmotors index. När en webbplats är indexerad av en sökmotor innebär det att sökmotorn har skannat webbplatsen och lagrat information om dess innehåll i sitt index för att kunna visa den i sökresultaten när användare söker efter relaterat innehåll. Om en webbplats blir "deindexerad" betyder det att den inte längre finns i sökmotorns index och därför inte kommer att visas i sökresultaten. Detta kan vara ett problem för webbplatsen eftersom det kan innebära att den får mindre trafik och således mindre exponering. Deindexing kan ske av olika skäl, men vanligtvis beror det på att webbplatsen inte uppfyller sökmotorns riktlinjer eller att den har otillåtet innehåll.

Direct Traffic (Direkttrafik)

Direct traffic är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva trafiken som kommer till en webbplats direkt från en användares webbläsare, utan att den har passerat genom en sökmotor. Detta kan till exempel ske genom att användaren har bokmärkt webbplatsen, skrivit in webbadressen direkt i webbläsarens adressfält eller klickat på en länk från en annan webbplats. Direct traffic kan också innefatta trafik från andra källor som till exempel en direktlänk i en e-post eller en annons. En ökning av direct traffic kan indikera att en webbplats har en stadig och lojal publik, och att den har en bra sökbarhet och en lättnavigerad struktur.

Directory (Katalog)

Ett directory är en webbplats som fungerar som en katalog eller lista över andra webbplatser. Inom sökmotoroptimering används directories ofta för att länka till en webbplats och öka dess synlighet i sökresultaten. Det finns olika typer av directories, som allmänna directories som länkar till webbplatser inom många olika områden, och mer specialiserade directories som endast länkar till webbplatser inom ett specifikt område eller nisch. Att länka till sin webbplats från en directory kan hjälpa till att öka webbplatsens sökbarhet och dess ranking i sökresultaten.

DNS

DNS står för Domain Name System och är ett system som används för att konvertera ett domännamn (t.ex. "exampel.se") till en IP-adress (som är en unik numerisk adress som används för att identifiera en dator på internet). Detta är viktigt för sökmotoroptimering eftersom det kan påverka hur snabbt en webbplats laddas, vilket kan påverka dess placering i sökresultaten. Om DNS-lösningen är snabb och pålitlig kan det hjälpa en webbplats att få bättre placeringar i sökresultaten, eftersom sökmotorer ofta väger sidhastigheten som en rankingfaktor.

Domän

En domän, eller en webbadress, är en unik adress på internet som identifierar en webbplats. En domän består av en serie tecken följt av en toppdomän, till exempel "exampel.se". Domäner är viktiga för sökmotoroptimering eftersom de kan påverka hur en webbplats rankas i sökresultaten. En webbplats med en tydlig och relevant domän tenderar att rankas högre i sökresultaten än en webbplats med en otydlig eller irrelevant domän. Sökmotoroptimering syftar till att välja en tydlig och relevant domän för en webbplats, så att den får en högre rankning i sökresultaten. Detta kan göras genom att välja en domän som beskriver vad webbplatsen handlar om och som är lätt att komma ihåg för användarna.

Domänregistrar

En domänregistrar, eller domänregistrerare, är en företag som hanterar registreringen av domännamn. En domänregistrar ansvarar för att tilldela unika domännamn till individer och organisationer, och för att hålla reda på vem som äger varje domännamn. Domänregistrar är viktiga för sökmotoroptimering eftersom de spelar en roll i hur sökmotorer rankar webbplatser. En webbplats med en välkänd och respekterad domänregistrar kan rankas högre i sökresultaten än en webbplats med en mindre känd eller mindre respekterad registrar.
Undersök olika registrarer och välj en som har ett bra rykte och erbjuder de tjänster som behövs för webbplatsen.
Jag rekommenderar EgenSajt för domänregistrering.

Domain Authority (Domänauktoritet)

"Domain Authority" (DA) är en mätning av en webbplats tillgänglig från Moz, som mäter hur lätt det är för en webbplats att ranka högt i sökmotorer. DA är en skala som går från 0 till 100, där högre poäng betyder en starkare webbplats som är mer sannolik att ranka högt i sökmotorer.

DA används ofta av SEO-experter för att mäta en webbplats styrka och relevans i förhållande till andra webbplatser. Det kan hjälpa till att avgöra hur lätt det kommer att vara att ranka en webbplats högt i sökmotorer och kan också användas för att jämföra olika webbplatser mot varandra.

Det är viktigt att komma ihåg att DA är bara en av många faktorer som kan påverka SEO-prestationen och det finns många andra faktorer som också är viktiga att beakta när man försöker förbättra SEO-prestationen.

Domain Rating (Domänbetyg)

"Domain Rating" (DR) är en mätning av en webbplats tillgänglig från Ahrefs, som mäter hur stark och relevant en webbplats är baserat på antalet och kvaliteten på länkarna till den. DR är en skala som går från 0 till 100, där högre poäng betyder en starkare och mer relevant webbplats.

DR används ofta av SEO-experter för att mäta en webbplats styrka och relevans i förhållande till andra webbplatser. Det kan hjälpa till att avgöra hur lätt det kommer att vara att ranka en webbplats högt i sökmotorer och kan också användas för att jämföra olika webbplatser mot varandra.

Det är viktigt att komma ihåg att DR är bara en av många faktorer som kan påverka SEO-prestationen och det finns många andra faktorer som också är viktiga att beakta när man försöker förbättra SEO-prestationen.

Doorway Pages (Dörröppningssidor)

"Doorway pages" är webbsidor som skapas med det specifika syftet att ranka högt i sökmotorer för ett brett utbud av sökord, men som inte har någon verklig mening för människor som besöker sidan. Doorway pages är ofta fyllda med irrelevanta eller anpassade sökord och länkar till andra sidor, men har ingen eller mycket liten riktig innehåll för användaren.

Doorway pages kan användas för att öka trafiken till en webbplats genom att ranka högt i sökmotorer, men de kan också leda till en dålig användarupplevelse eftersom de ofta inte ger användaren den information eller den hjälp de söker. Doorway pages kan också vara olagliga enligt Googles riktlinjer för webbplatser, eftersom de kan användas för att fuska med sökmotorresultaten.

Det rekommenderas att undvika att använda doorway pages på en webbplats, eftersom de kan påverka SEO-prestationen negativt och kan också leda till en dålig användarupplevelse. Istället bör du fokusera på att skapa relevant och användbar innehåll för din målgrupp, för att förbättra SEO-prestationen och öka användarlojaliteten.

Duplicate Content (Duplicerat innehåll)

"Duplicate content", eller duplicerat innehåll refererar till innehåll på en webbplats som är identiskt eller mycket likt innehållet på en annan webbplats. Detta kan vara ett problem när det gäller sökmotoroptimering eftersom det kan göra det svårt för sökmotorer att avgöra vilken av de två webbplatserna som är den ursprungliga källan till innehållet och vilka som är en kopia. Detta kan leda till att sökmotorerna inte ger så bra placeringar i sökresultaten för någon av de två webbplatserna. För att undvika detta problem bör man se till att allt innehåll på en webbplats är unikt och inte finns på någon annan webbplats.

Dwell Time (Uppehållstid)

"Dwell Time" är den tid som en användare tillbringar på en webbplats efter att ha klickat på den i sökresultaten. Detta mäts från det att användaren klickar på en länk i sökresultatet till det att användaren lämnar webbplatsen och går tillbaka till sökmotorns resultatsida. Dwell Time kan vara en indikation på hur relevant och användbar en webbplats är för användaren, och det kan därför påverka dess placering i sökresultaten. Ju längre tid en användare tillbringar på en webbplats efter att ha klickat på den i sökresultaten, desto bättre är det för webbplatsen eftersom det kan tyda på att användaren hittar det de letar efter och att de därför är mindre benägna att lämna sidan.

Dynamic URL (Dynamisk webbadress)

"Dynamic URL" är en term som används för att beskriva en webbadress som innehåller variabler eller parameter som kan ändras och påverka innehållet på en webbsida. Dessa URL:er är vanligtvis längre och mer komplexa än "statiska URL:er", som inte innehåller några variabler och som alltid ger samma resultat.

Dynamic URL:er används ofta för att skapa webbsidor som kan visa olika innehåll beroende på användarens sökningar eller andra faktorer. De kan också användas för att visa olika versioner av en webbsida beroende på användarens plats eller språk.

När det gäller sökmotoroptimering är det vanligtvis fördelaktigt att använda statiska URL:er, eftersom de är lättare för sökmotorer att indexera och förstå. Dynamic URL:er kan ibland vara svårare att indexera och kan leda till att viktigt innehåll inte rankas så högt i sökresultaten. Därför kan det vara en bra idé att försöka undvika att använda dynamic URL:er när det är möjligt, eller att konvertera dem till statiska URL:er om det är lämpligt.

E

E-A-T

E-A-T står för "Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness" på svenska "Expertis, Auktoritet, Trovärdighet". E-A-T är en term som används inom SEO (sökmotoroptimering) och syftar till att mäta och förbättra hur mycket expertis, auktoritet och trovärdighet en webbplats eller ett innehåll har. Detta är viktigt eftersom sökmotorer som Google ofta använder E-A-T-faktorerna för att avgöra vilken webbplats som ska visas på de övre positionerna i sökresultaten.

Editorial Link (Redaktionell länk)

En "Editorial Link" är en länk som har lagts till av en redaktör eller annan person med redigeringsrättigheter på en webbplats. Dessa länkar är oftast relaterade till innehållet på webbplatsen och har tillkommit som en del av redigeringsprocessen, med syftet att länka till relevanta och användbara resurser för användarna. Editorial Links är viktiga för sökmotoroptimering eftersom de kan ge en signal till sökmotorerna om att en webbplats är relevant och värdefull. Dessa länkar kan också bidra till att öka trafiken till en webbplats, eftersom de kan hjälpa användare att hitta den genom att länka till den från andra webbplatser.

Engagement Metrics (Mättal för engagemang)

"Engagement Metrics" är mätetal som används för att mäta hur engagerade användare är på en webbplats. Detta kan inkludera saker som antalet sidvisningar, hur länge användare tillbringar på webbplatsen och hur många gånger de delar eller kommenterar innehållet. Engagement Metrics är viktiga för sökmotoroptimering eftersom de kan ge en indikation på hur användbara och relevanta en webbplats är för användarna. Detta kan påverka hur sökmotorerna rankar en webbplats, eftersom de ofta väger användarupplevelsen som en rankingfaktor. Ju mer engagerade användare är på en webbplats, desto bättre är det för webbplatsen eftersom det kan leda till bättre placeringar i sökresultaten.

Entity (Enhet)

En "entity" i sammanhanget sökmotoroptimering refererar till en specifik objekt eller begrepp som representeras i en databas eller som kan hänvisas till av en URI (uniform resource identifier). En "entity" är ett allmänt begrepp som kan hänvisa till en mängd olika objekt, inklusive personer, organisationer, produkter, händelser och platser.

I sammanhanget sökmotoroptimering är det viktigt att förstå hur entiter är relaterade till varandra och hur de kan användas för att förbättra relevansen och auktoriteten hos en webbplats. Till exempel, om en webbplats handlar om en specifik person, kan det vara hjälpsamt att inkludera information om den personens bakgrund, utbildning och karriär för att ge webbplatsen mer sammanhang och göra den mer relevant för sökfrågor som rör den personen. På samma sätt, om en webbplats handlar om en produkt, kan det vara hjälpsamt att inkludera information om produktens egenskaper, specifikationer och recensioner för att göra den mer relevant för sökfrågor som rör den produkten.

Att optimera för entiteter kan hjälpa sökmotorerna att förstå sammanhanget och relevansen hos en webbplats, vilket kan leda till bättre ranking i sökresultaten. Detta kan göras genom att använda strukturerad data och andra tekniker som hjälper sökmotorerna att förstå relationerna mellan olika entiteter och sammanhanget i vilket de nämns på en webbplats.

Evergreen Content

"Evergreen content" är en term som används för att beskriva innehåll på en webbplats som är relevant och användbart under en längre tid, och som inte blir omodern eller irrelevanta snabbt. Evergreen content är ett bra verktyg för att bygga upp långsiktig trafik på en webbplats, eftersom den kan fortsätta att generera intresse och få besökare år efter år.

Evergreen content kan vara innehåll som är allmängiltigt, som råd om hur man tar hand om sin hälsa eller hur man spara pengar. Det kan också vara innehåll som är relaterat till en bestående trend eller ett ämne som alltid är aktuellt, som matlagning eller trädgårdsskötsel.

För att skapa evergreen content är det viktigt att tänka på att hålla innehållet relevant och aktuellt, samt att undvika att använda för mycket tidsspecifikt språk eller referenser som kan bli omoderna. Att länka till externa källor och att regelbundet uppdatera innehållet kan också bidra till att hålla det aktuellt och intressant för läsarna.

External Link (Extern länk)

En "External Link" är en länk som pekar från en webbplats till en annan webbplats. Dessa länkar är viktiga för sökmotoroptimering eftersom de kan påverka hur sökmotorerna rankar en webbplats. När en webbplats länkas till från andra webbplatser, kan det ge en signal till sökmotorerna att webbplatsen är viktig och relevant. Ju fler och ju högre kvalitet de länkar är som pekar på en webbplats, desto bättre är det för webbplatsen eftersom det kan hjälpa den att få bättre placeringar i sökresultaten.

E-commerce (E-handel)

"E-commerce" är en förkortning för electronic commerce, som syftar på affärsverksamhet som sker över internet. Detta kan inkludera sådant som online-försäljning av produkter och tjänster, online-betalningar och annan sorts affärsverksamhet som sker på internet. E-commerce har blivit alltmer populärt på senare år, och det är viktigt för företag att ta hänsyn till detta när det gäller sökmotoroptimering. Genom att optimera en webbplats för e-handel kan man göra den mer lättnavigerad och användarvänlig, vilket kan leda till ökad försäljning och ökad trafik. Det kan också hjälpa en webbplats att få bättre placeringar i sökresultaten, eftersom sökmotorerna ofta väger användarupplevelsen högt när de bestämmer hur en webbplats ska rankas.

F

Faceted Navigation (Facetterad navigering)

Faceted navigation är en typ av webbplatsnavigering som gör det möjligt för användare att filtrera sökresultat baserat på olika kategorier eller egenskaper. Detta gör det enklare för användarna att hitta det de letar efter och kan också hjälpa till att förbättra användarupplevelsen på en webbplats. När det gäller sökmotoroptimering kan faceted navigation hjälpa till att förbättra användbarheten på en webbplats och därmed bidra till en bättre ranking i sökresultaten.

Favicon

En favicon, eller "favorite icon", är en liten grafisk symbol eller ikon som visar en webbplats logotyp eller annan symbolisk representation av webbplatsen. Favicons visas vanligtvis i webbläsarens adressfält, i flikarna för öppna webbsidor och i bokmärken, och de kan hjälpa användarna att känna igen och hitta en webbplats snabbare. Favicons kan vara i olika format, inklusive .ico, .png och .gif, och de kan skapas med olika verktyg, inklusive grafikredigeringsprogram.

Favicons har inte direkt betydelse för sökmotoroptimering, eftersom de inte påverkar hur en webbplats rankar i sökresultaten. Dock kan favicons bidra till att göra en webbplats mer attraktiv och lättnavigerad för användarna, vilket kan påverka hur länge användarna stannar på webbplatsen och hur ofta de besöker den. Detta kan i sin tur påverka sökmotorernas rankingalgoritmer, eftersom längre besökstider och återbesök på en webbplats kan signalera att webbplatsen är relevant och intressant för användarna, vilket kan resultera i en högre ranking i sökresultaten.

Det är därför en bra idé att ha en attraktiv och lättigenkännlig favicon för sin webbplats, eftersom det kan hjälpa användarna att känna igen och hitta webbplatsen snabbare, samt att öka användarnas attraktionskraft och lojalitet till webbplatsen.

Featured Snippet (Utvalt utdrag)

"Featured snippet" är en speciell typ av resultat som visas högst upp på en sökresultatsida. Det är en kortare sammanfattning av ett svar på en sökfråga, och syftar till att ge användaren en snabb överblick över svaret innan de klickar på länken för att läsa mer. När det gäller sökmotoroptimering handlar det om att försöka få ens webbplats att dyka upp som ett featured snippet för relevanta sökfrågor, eftersom detta kan öka trafiken till webbplatsen och därmed också bidra till en bättre ranking i sökresultaten.

Fold

"Fold" när det gäller sökmotoroptimering syftar på den del av en webbsida som är synlig utan att användaren behöver scrolla. Det är vanligt att webbsidor har olika typer av innehåll ovanför och nedanför folden, med det viktigaste innehållet ovanför folden så att det syns så fort sidan laddas. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att ha det viktigaste innehållet ovanför folden, eftersom detta kan påverka hur sökmotorer rankar en sida och hur användare uppfattar relevansen hos en webbplats för en viss sökfråga.

Follow

"Follow" när det gäller sökmotoroptimering syftar på om en länk ska följas av sökmotorn eller inte. Om en länk är märkt som "nofollow" kommer sökmotorn inte att följa den när den indexerar webbplatsen, vilket innebär att länken inte kommer att påverka sökresultaten. Detta används oftast för att förhindra spam eller att länkar inte ska ge en fördel i sökresultaten.

G

Gated Content

"Gated content" är en term som används för att beskriva innehåll på en webbplats som kräver att användaren ger viss information, som t.ex. sitt namn och sin e-postadress, innan de kan få tillgång till innehållet. Gated content används ofta för att samla in leads, det vill säga potentiella kunder eller kontakter, genom att erbjuda användarna något som de vill ha mot att de lämnar sin information.

Gated content kan vara allt från en e-bok eller en PDF till en webbkurs eller ett webbinarium. Det kan också vara en kostnadsfri mall eller ett verktyg som används som ett lockbete för att locka användarna att lämna sin information.

När man använder gated content kan det vara viktigt att se till att innehållet är tillräckligt intressant och värdefullt för att användarna ska vilja lämna sin information för att få tillgång till det. Det kan också vara bra att använda sig av "calls-to-action" och andra verktyg för att uppmuntra användarna att lämna sin information och få tillgång till innehållet.

Geographic Modifiers (Geografiska modifierare)

Geographic modifiers är sökord eller fraser som används för att ange en specifik geografisk plats i en sökfråga. Dessa modifierare kan vara namn på städer, regioner eller länder, och används för att göra sökningen mer specifik och relevant. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att använda geographic modifiers i sitt webbplatsinnehåll för att ge sökmotorer tydlig information om vilket geografiskt läge webbplatsen är relevant för. Detta kan hjälpa till att förbättra rankingen för lokala sökningar och öka trafiken till webbplatsen.

Google Business Profile (fd. Google My Business)

Google Business Profile är en tjänst från Google som låter företag skapa och hantera sin närvaro på Google, inklusive i sökresultat och på Google Maps. Genom att skapa en Google Business Profile-profil kan företaget ge besökare information om sin verksamhet, till exempel adress, telefonnummer, öppettider och bilder.

En Google Business Profile-profil kan hjälpa företaget att nå ut till fler potentiella kunder genom att synas i sökresultat och på Google Maps. Det kan också vara ett bra verktyg för att få feedback från kunder och hantera sin närvaro online.

För att skapa en Google Business Profile-profil måste företaget ha en Google-konto och sedan följa stegen för att skapa sin profil på Google Business Profile. Det är viktigt att hålla sin profil uppdaterad med relevant och aktuell information för att ge besökarna en så bra upplevelse som möjligt.

Google Business Profile är ett av dom viktigaste verktygen när det kommer till lokal SEO.

Google Caffeine

Google Caffeine var en stor uppdatering av Googles sökalgoritm som lanserades 2010. Uppdateringen hade som mål att förbättra relevansen och kvaliteten på Googles sökresultat, samt att öka hastigheten på hur snabbt nya webbsidor och innehåll indexeras och visas i sökresultaten.

En av de största förändringarna med Google Caffeine var att sökalgoritmen blev mer realtidsinriktad. Det innebär att nyheter, bloggar och andra typer av innehåll som uppdateras ofta kunde indexeras och visas i sökresultaten mycket snabbare än tidigare. Detta gjorde att sökresultaten blev mer aktuella och relevanta för användarna.

Google Caffeine innebar också en förbättring av Googles så kallade "freshening" av sökresultaten, vilket innebär att sökresultaten uppdateras mer regelbundet för att hålla dem aktuella. Detta gjorde att sökresultaten kunde ändras mer oregelbundet än tidigare, eftersom Google kunde indexera och visa nytt innehåll snabbare.

Google Caffeine var en av de största uppdateringarna av Googles sökalgoritm någonsin, och det hade en stor inverkan på hur sökresultaten såg ut och fungerade. Uppdateringen var en del av Googles kontinuerliga arbete med att förbättra sökupplevelsen för användarna och leverera relevant och användbart innehåll.

Google Keyword Planner

Google Keyword Planner är ett verktyg från Google som hjälper användare att hitta lämpliga sökord och fraser att använda i sina digitala marknadsföringskampanjer, såsom Google Ads. Verktyget kan användas av företag, marknadsförare och webbutvecklare för att hitta relevanta sökord och fraser som människor använder när de söker på Google och andra sökmotorer.

Google Keyword Planner ger också användare möjlighet att se hur ofta olika sökord och fraser söks, samt ge estimat på hur mycket det kan kosta att annonsera på dessa sökord och fraser. Verktyget kan också användas för att hitta nya idéer för sökord och fraser att använda i sin marknadsföring, samt för att jämföra olika sökord och fraser mot varandra.

Google Keyword Planner är ett viktigt verktyg för företag och organisationer som vill optimera sin digitala marknadsföring och nå ut till rätt målgrupp på nätet. Verktyget är gratis att använda och kan nås genom en Google Ads-konto.

Google Quality Guidelines (Googles riktlinjer för kvalitet)

Google Quality Guidelines är en samling riktlinjer från Google som ger rekommendationer om hur man bör skapa och optimera en webbplats för att förbättra dess ranking i sökresultaten. Dessa riktlinjer innehåller allt från grundläggande tips om hur man skapar en användarvänlig och tillgänglig webbplats till mer avancerade rekommendationer om hur man kan förbättra sin webbplats för sökmotorer. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att följa dessa riktlinjer för att förbättra sin webbplats och därmed öka dess synlighet i sökresultaten.

Google RankBrain

Google RankBrain är artificiell intelligens (AI) som används av Google för att hjälpa till att bearbeta och förstå sökfrågor. Det är en maskininlärningsalgoritm som utvecklades för att förbättra effektiviteten av Googles sökresultat genom att hjälpa sökmotorn att bättre förstå betydelsen av ord och fraser i frågor.

RankBrain analyserar relationerna mellan ord och begrepp i en fråga och jämför dem med relationerna mellan ord och begrepp i innehållet på webbsidor. Detta hjälper Google att förstå sammanhanget och betydelsen av en sökfråga, och det kan också hjälpa sökmotorn att förstå relationerna mellan olika begrepp och entiteter som nämns i en fråga.

RankBrain är en viktig del av Googles övergripande sökalgoritm, och det används för att förbättra kvaliteten och relevansen av sökresultaten för användare. Det är en av många faktorer som Google tar hänsyn till när den rankar webbplatser i sina sökresultat, och det är utformat för att hjälpa Google att ge de mest relevanta och användbara resultaten till användarna.

Google Tag Manager

Google Tag Manager är ett verktyg från Google som gör det möjligt för användare att hantera och implementera olika typer av tags och mätningskod på en webbplats utan att behöva ändra källkoden för webbplatsen. Med Google Tag Manager kan användare enkelt lägga till och hantera mätningskoder, såsom Google Analytics, Facebook Pixel och många andra, på sin webbplats.

Google Tag Manager innehåller också en mängd avancerade verktyg för att hjälpa användare att skapa anpassade mätningskoder och triggers, så att de kan spåra viktiga händelser på sin webbplats, som till exempel ifyllda formulär, videospelningar och knappklick.

Google Tag Manager är ett bra verktyg för företag och organisationer som vill ha en enkel och centraliserad lösning för att hantera och spåra olika händelser på sin webbplats. Det kan också vara användbart för webbutvecklare som vill undvika att behöva ändra källkoden för en webbplats varje gång de vill lägga till en ny mätningskod.

Grey Hat

"Grey hat" är en term som används för att beskriva sökmotoroptimeringstekniker som ligger i gråzonen mellan godkända och otillåtna metoder. Grey hat-metoder är inte direkt förbjudna, men de strider mot riktlinjerna från sökmotorer och kan därför innebära en risk för webbplatsens ranking och tillgänglighet. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att undvika grey hat-metoder och istället fokusera på att använda tillåtna och hållbara metoder för att förbättra sin webbplats.

Guest Blogging (Gästbloggande)

"Guest blogging" är en metod för att förbättra en webbplats ranking i sökmotorer genom att skriva inlägg som gästförfattare på andra webbplatser. Detta innebär att man skriver artiklar eller blogginlägg som publiceras på en annan webbplats, och som ofta inkluderar en länk tillbaka till ens egen webbplats. När det gäller sökmotoroptimering kan guest blogging bidra till att öka trafiken till ens egen webbplats och därmed också förbättra dess ranking i sökresultaten. Det är dock viktigt att välja webbplatser med hög kvalitet och relevans för ens eget innehåll för att få maximal effekt.

H

Head Term

En "head term" när det gäller sökmotoroptimering är en sökfråga som är mycket vanlig och allmänt, och som ofta är kort och består av ett eller två ord. Head terms är ofta svåra att ranka högt för eftersom de är så allmänna, och det är därför vanligt att fokusera på long-tail och mer specifika sökfrågor istället. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att förstå skillnaden mellan head terms och long-tail sökfrågor, och att välja rätt strategi för att optimera för båda typerna av sökningar.

Heading (Rubrik)

En "heading" när det gäller sökmotoroptimering är en överrubrik som används för att strukturera och organisera innehållet på en webbplats. Headings används för att markera olika delar av innehållet och göra det enklare för användare och sökmotorer att förstå vad sidan handlar om. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att använda headings på ett strukturerat och logiskt sätt, och att inkludera relevanta sökord i headings för att ge sökmotorer tydlig information om innehållet.

Hidden Text (Dold text)

"Hidden text" när det gäller sökmotoroptimering är text som är gömd på en webbplats med avsikt att förbättra dess ranking i sökresultaten. Detta kan göras genom att texten är samma färg som bakgrunden på sidan, så att den inte syns för användaren, eller genom att texten är mycket liten och gömd bland annat innehåll. Hidden text är en otillåten metod för sökmotoroptimering eftersom den försöker lura sökmotorer och kan leda till straff för webbplatsen. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att undvika att använda hidden text och istället fokusera på att skapa högkvalitativt och relevant innehåll som är synligt för både användare och sökmotorer.

Holistic SEO

"Holistic SEO" är en term som används för att beskriva en strategi för sökmotoroptimering som fokuserar på att förbättra en webbplats på ett helhetligt sätt, snarare än att bara fokusera på enstaka aspekter. Holistic SEO innebär att man tar hänsyn till alla faktorer som kan påverka en webbplats prestation i sökmotorer, inklusive teknisk SEO, innehåll, användarupplevelse, länkbyggande och sociala medier.

En holistisk SEO-strategi syftar till att förbättra en webbplats på alla dessa områden för att öka dess chanser att ranka högt i sökresultaten och att få mer trafik från sökmotorer. Genom att fokusera på att skapa en webbplats som är lätt att navigera, som har högkvalitativt och relevant innehåll, och som är lätt att dela på sociala medier, kan man förbättra webbplatsens prestation på många olika sätt.

Holistic SEO är en långsiktig strategi som kräver att man regelbundet uppdaterar och optimerar sin webbplats för att hålla den aktuell och attraktiv för sökmotorer och användare. Det kräver också att man förstår hur alla olika faktorer påverkar varandra och hur man kan använda dem tillsammans för att förbättra sin webbplats prestation.

Homepage (Startsida/Förstasida)

En "homepage" när det gäller sökmotoroptimering är den första sidan på en webbplats, som ofta är den mest viktiga sidan för en webbplats eftersom den är den första sidan som användare ser när de besöker webbplatsen. Homepage är ofta den mest länkade-till sidan på en webbplats och har därför en stor inverkan på hur sökmotorer rankar webbplatsen. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att ha en väloptimerad homepage som ger en tydlig bild av vad webbplatsen handlar om och hur användare kan hitta det de letar efter.

Hreflang

Hreflang är en metadatatagg som används för att ge sökmotorer information om en webbplats innehåll finns på flera olika språk eller geografiska platser. Detta gör det möjligt för sökmotorer att visa rätt version av en webbplats för en användare baserat på deras språk- och platspreferenser. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att använda hreflang-taggar för att ge sökmotorer tydlig information om ens webbplats finns på flera språk eller platser, för att förbättra rankingen och förhindra att sidorna konkurrerar med varandra i sökresultaten.

HTML

HTML, eller Hypertext Markup Language, är ett märkspråk som används för att strukturera och formatera innehållet på en webbplats. HTML-kod används för att definiera olika element på en webbsida, såsom rubriker, paragrafer och länkar, och gör det möjligt för en webbläsare att visa innehållet på ett användarvänligt sätt. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att använda HTML-kod på ett strukturerat och logiskt sätt för att ge sökmotorer tydlig information om innehållet på ens webbplats. Detta kan hjälpa till att förbättra rankingen i sökresultaten och göra det enklare för användare att navigera på webbplatsen.

HTTP

HTTP, eller Hypertext Transfer Protocol, är en överföringsprotokoll som används för att skicka och ta emot data över World Wide Web. När du skriver in en webbadress i din webbläsare så skickar den en HTTP-begäran till webbservern för att hämta sidan, och servern skickar sedan tillbaka sidan till webbläsaren via HTTP. När det gäller sökmotoroptimering är HTTP viktigt eftersom sökmotorer crawlar webbplatser via HTTP-begäran för att indexera innehållet. Därför är det viktigt att ha en snabb och stabilt HTTP-uppkoppling för att göra det enklare för sökmotorer att crawla och indexera ens webbplats.

HTTPS

HTTPS, eller Hypertext Transfer Protocol Secure, är en säkrare version av HTTP som används för att skicka och ta emot data över World Wide Web. HTTPS-protokollet använder en form av kryptering för att skydda data som skickas mellan webbläsare och webbserver, vilket gör det svårare för obehöriga att avlyssna eller manipulera data. När det gäller sökmotoroptimering är HTTPS viktigt eftersom Google har sagt att de ger företag med HTTPS-webbplatser en liten rankingsboost jämfört med företag med HTTP-webbplatser. Detta gör det lönsamt för företag att använda HTTPS för att förbättra sin ranking i sökresultaten.

Hub Pages (Navsidor)

"Hub pages" är webbsidor som samlar information om ett specifikt ämne och länkar till andra relevanta sidor om ämnet. Hub pages är ofta användbara för att samla information om ett ämne på ett ställe, så att användare kan hitta all relevant information på en sida. Hub pages kan också användas för att förbättra sökmotoroptimering (SEO), eftersom de ofta länkar till andra relevanta sidor om ämnet, vilket kan hjälpa till att öka möjligheten att synas i sökresultatet.

Hub pages kan vara användbara för att öka trafiken till en webbplats, eftersom de ofta rankar högt i sökmotorer och kan attrahera och behålla besökare. Det är viktigt att se till att hub pages har användbart och intressant innehåll, så att användare kan hitta den information de söker och är mer benägna att navigera runt på webbplatsen. Det är också viktigt att se till att hub pages länkar till relevanta och viktiga sidor, för att förbättra SEO-prestationen och öka användarlojaliteten.

I

Image Compression (Bildkomprimering)

"Image compression" när det gäller sökmotoroptimering är processen att minska storleken på bilder på en webbplats utan att förlora för mycket kvalitet. Detta kan göras genom att använda olika verktyg och tekniker för att komprimera bilderna och göra dem mindre i filstorlek, vilket kan göra webbplatsen snabbare och enklare att ladda. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att komprimera bilder på ens webbplats för att göra sidorna snabbare och bättre anpassade för sökmotorer. Detta kan hjälpa till att förbättra rankingen i sökresultaten och öka användarupplevelsen.

Image Sitemap (Bildwebbplatskarta)

En "image sitemap" när det gäller sökmotoroptimering är en XML-fil som innehåller information om bilder på en webbplats. Denna fil gör det möjligt för sökmotorer att crawla och indexera bilderna på en webbplats, vilket kan bidra till att öka trafiken till webbplatsen. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att skapa och lägga till en image sitemap för ens webbplats för att ge sökmotorer tydlig information om bilderna och därmed förbättra rankingen i sökresultaten.

Inbound Link (Inkommande länk)

En "inbound link" när det gäller sökmotoroptimering är en länk från en annan webbplats till ens egen webbplats. Inbound links är viktiga för sökmotoroptimering eftersom de visar på popularitet och relevans för ens webbplats, och kan därmed bidra till att förbättra rankingen i sökresultaten. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att fokusera på att skapa högkvalitativa inbound links från relevanta och tillförlitliga webbplatser för att få störst effekt. Detta kan göras genom att skapa länkvänliga innehåll och delta i olika nätverk och samarbeten med andra webbplatser.

Index

Ett "index" när det gäller sökmotoroptimering är en databas med innehåll som har samlats in av en sökmotor genom att crawla webbplatser på internet. När en sökmotor har indexerat innehållet på en webbplats så kan det visas i sökresultaten när användare söker efter något som matchar innehållet. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att fokusera på att göra webbplatsen lätt att indexera för sökmotorer, genom att använda rätt tekniker och metoder för att strukturera och organisera innehållet. Detta kan hjälpa till att öka chanserna att webbplatsen visas i sökresultaten och därmed öka trafiken till webbplatsen.

Indexability (Indexerbarhet)

"Indexability" när det gäller sökmotoroptimering är en term som syftar på hur lätt det är för en sökmotor att indexera innehållet på en webbplats. En webbplats med hög indexability är lätt att crawla och indexera för en sökmotor, vilket kan leda till att webbplatsen visas oftare i sökresultaten och därmed öka trafiken till webbplatsen. När det gäller sökmotoroptimering är det viktigt att fokusera på att göra ens webbplats så indexerbar som möjligt genom att använda rätt tekniker och metoder för att strukturera och organisera innehållet. Detta kan hjälpa till att förbättra rankingen i sökresultaten och öka användarupplevelsen.

Indexed Pages (Indexerade sidor)

"Indexed Pages" är en term som används inom sökmotoroptimering för att referera till antalet sidor på en webbplats som har blivit indexerade av en sökmotor. Detta innebär att sökmotorn har gått igenom dessa sidor och lagrat information om dem i sin databas, så att de kan visas i sökresultaten när användare söker efter relaterade sökord eller fraser. Ju fler sidor som har blivit indexerade av en sökmotor, desto större är chansen att webbplatsen kommer att visas i sökresultaten och att användare kommer att hitta den.

Indexing (Indexering)

"Indexing" är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva processen där sökmotorer såsom Google går igenom och lagrar information om webbplatser i sina databaser. Detta gör det möjligt för sökmotorer att snabbt och enkelt hitta och visa relevant information när användare söker efter vissa sökord eller fraser. Genom att förbättra din webbplats så att den blir lättare att indexera för sökmotorer, kan du öka dess synlighet och förbättra dess placering i sökresultaten.

Intent (Avsikt/Syfte)

"Intent" är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva syftet med en användares sökfråga eller handling. Detta innebär att man försöker förstå vad användaren förväntar sig att få som resultat av sin sökning eller handling, och vad de hoppas att hitta på en viss webbplats. Genom att förstå användarens intent kan man skapa innehåll och erbjudanden som bättre motsvarar deras behov och förväntningar, vilket kan öka sannolikheten för att de stannar på webbplatsen och interagerar med den.

Internal Link (Internlänk)

"Internal Link" är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva en länk som pekar från en sida på en webbplats till en annan sida på samma webbplats. Dessa länkar används för att hjälpa användare att navigera mellan olika sidor på webbplatsen, och för att hjälpa sökmotorer att indexera och ranka webbplatsen. Genom att använda relevanta och välstrukturerade interna länkar kan man förbättra användarupplevelsen och öka synligheten och relevansen för webbplatsen i sökresultaten.

IP Adress

"IP Adress" är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva en unik numerisk adress som tillskrivs varje enhet som är ansluten till internet. Dessa adresser används av datornätverk för att identifiera och kommunicera med varandra, och de består av en serie siffror som skiljer sig åt för varje enhet. I samband med sökmotoroptimering används IP-adresser ofta för att spåra och analysera webbtrafik, och för att avgöra var besökare till en webbplats kommer ifrån.

J

Javascript

"Javascript" är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva ett populärt datorprogrammeringsspråk som används för att skapa interaktiva och dynamiska webbplatser. JavaScript låter utvecklare lägga till olika typer av funktionalitet och effekter på webbplatser, såsom animationer, formulär, ljud och video. Inom sökmotoroptimering används JavaScript ofta för att skapa en bättre användarupplevelse och för att förbättra webbplatsens prestanda och funktionalitet. Det är viktigt att notera att sökmotorer inte alltid kan tolka JavaScript-kod, så det är viktigt att använda det med försiktighet och att se till att webbplatsen fungerar även utan JavaScript.

JSON Format

"JSON Format" är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva ett sätt att strukturera och lagra data på. JSON (JavaScript Object Notation) är ett textbaserat format som används för att skicka och ta emot data mellan webbtjänster och program, och det är lättläst och lätt att bearbeta för både människor och maskiner. Inom sökmotoroptimering används JSON-format ofta för att skapa så kallade "schema" för webbplatsens innehåll, vilket gör det lättare för sökmotorer att förstå och indexera webbplatsen.

K

Keyword (Sökord, nyckelord)

"Keyword" är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva ett ord eller en fras som är relevant för ett visst ämne eller för en viss webbplats. Dessa ord och fraser används av sökmotorer för att avgöra vad en webbplats handlar om och för att matcha den med relevanta sökfrågor. Genom att välja rätt sökord och inkludera dem på lämpligt sätt i webbplatsens innehåll, kan man öka dess synlighet och placering i sökresultaten. Det är viktigt att använda relevanta och naturliga sökord som verkligen beskriver innehållet på webbplatsen, utan att överdriva eller missbruka dem.

Keyword Cannibalization (Nyckelordskannibalisering)

"Keyword Cannibalization" är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva en situation där flera olika sidor på en webbplats konkurrerar om att ranka för samma sökord. Detta innebär att sökmotorn kan bli förvirrad och inte veta vilken sida som är mest relevant för en viss sökfråga, och som ett resultat kan ingen av sidorna ranka särskilt högt i sökresultaten. Keyword cannibalization kan försvaga en webbplats övergripande ranking och dess synlighet i sökresultaten, och det är därför viktigt att undvika det genom att välja och använda sökord på ett strategiskt sätt.

Keyword Density (Nyckelordstäthet)

"Keyword Density" är ett mått på hur ofta ett specifikt ord eller en fras förekommer i en text på en webbplats. Det beräknas genom att dividera antalet gånger som ordet eller frasen förekommer i texten med den totala ordmängden i texten, och sedan multiplicera resultatet med 100 för att få procent. Till exempel, om ett ord förekommer 10 gånger i en text på 100 ord, skulle dess nyckelordsfrekvens vara 10%. Keyword Density används ofta inom sökmotoroptimering för att avgöra hur relevant en webbplats är för en viss sökning. Ju högre keyword density en webbplats har för ett visst ord eller en viss fras, desto mer relevant kan den anses vara för en sökning på det ordet eller den frasen.

Keyword Research (Sökordsanalys, sökordsforskning)

"Keyword Research" är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva processen att undersöka och identifiera relevanta sökord och fraser för en viss webbplats eller ett visst ämne. Detta innebär att man gör en djupdykning i vilka ord och fraser som används av sökmotorer och av människor när de söker efter information som är relaterad till webbplatsen eller ämnet. Genom att göra en grundlig keyword research kan man välja de sökord som är mest lämpliga för webbplatsen, och inkludera dem på ett naturligt sätt i innehållet. Detta kan hjälpa till att öka webbplatsens synlighet och attrahera målgruppen.

KPI

"KPI" är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva en "nyckelprestandaindikator". Detta är en måttstock som används för att mäta och jämföra prestationen för en viss webbplats eller en viss aktivitet inom sökmotoroptimering. Dessa indikatorer kan variera beroende på vilka mål man har satt upp för webbplatsen och vad man vill mäta, men vanliga exempel inkluderar saker som antalet unika besökare, sidvisningar per besök, tid som spenderas på webbplatsen, antalet leads eller försäljningar som genereras, och placeringen i sökresultaten. Genom att använda KPIs kan man följa och mäta prestationen för webbplatsen och för de olika aktiviteterna som görs inom sökmotoroptimering, och göra justeringar och förbättringar därefter.

L

Landing Page (Landningssida)

En landing page är en speciell typ av webbsida som används för att fånga upp besökarnas uppmärksamhet och få dem att göra en viss åtgärd, till exempel att göra en beställning eller prenumerera på nyhetsbrev. Landing pages används ofta i samband med marknadsföring och annonsering för att öka konverteringen, det vill säga andelen besökare som gör den åtgärd som man önskar. När det kommer till sökmotoroptimering är landing pages viktiga eftersom de kan hjälpa till att öka relevansen och kvaliteten på en webbplats för sökmotorerna, vilket kan bidra till att förbättra rankingen i sökresultaten.

Latent Semantic Indexing

"Latent Semantic Indexing" (LSI) är en teknik som används av sökmotorer för att förstå innebörden av sökord och sökfraser på en webbplats. LSI använder kopplingar mellan ord och fraser för att förstå innebörden av innehållet på en webbplats och för att placera den i rätt kontext.

LSI hjälper sökmotorer att förstå att olika ord och fraser kan ha samma innebörd och att de kan användas som synonymer. Detta kan vara användbart för att förbättra sökmotorns förmåga att förstå och indexera innehållet på en webbplats och för att förbättra placeringen i sökresultatet.

Det är viktigt att använda relevanta och användbara LSI-ord och fraser i innehållet på en webbplats för att förbättra SEO-prestationen och öka möjligheten att synas i sökresultatet.

Det är viktigt att använda relevanta och användbara LSI-ord och fraser i innehållet på en webbplats för att förbättra SEO-prestationen och öka möjligheten att synas i sökresultatet. Det är också viktigt att se till att innehållet på en webbplats är användbart och intressant för användaren, för att öka användarlojaliteten och förbättra SEO-prestationen.

Att använda LSI-ord och fraser kan också hjälpa till att förbättra användarupplevelsen, eftersom det kan hjälpa sökmotorer att förstå innebörden av innehållet på en webbplats och att visa den för användare som söker efter relaterade sökord och fraser.

Lead

I sammanhanget med sökmotoroptimering brukar ordet "lead" referera till en person som visat intresse för en viss produkt eller tjänst genom att till exempel lämna sitt namn och sin e-postadress på en webbplats. Ett lead är alltså en potentiell kund som kan bli intresserad av det man erbjuder och som man kan följa upp och försöka omvandla till en betalande kund. Många företag använder sig av olika metoder för att skapa leads, till exempel genom att erbjuda gratis nedladdningar eller webbinarier, för att locka människor att lämna sina kontaktuppgifter. I sammanhanget med sökmotoroptimering är leads viktiga eftersom de kan hjälpa till att öka konverteringen, det vill säga andelen besökare som faktiskt blir betalande kunder.

Lead Generation

"Lead Generation" är en term som används inom marknadsföring och försäljning för att beskriva processen att skapa intresse för ett företags produkter eller tjänster och att samla in kontaktinformation från personer som kan vara intresserade av att köpa eller använda dessa produkter eller tjänster. Målet med lead generation är att skapa en pool av leads - potentiella kunder - som kan kontaktas och vidarebearbetas av företaget eller organisationen i syfte att göra en försäljning.

Lead generation kan ske på många olika sätt, såsom genom att annonsera på nätet, genom att samarbeta med andra företag och organisationer, genom att erbjuda gåvor eller rabatter till personer som skriver upp sig för ett nyhetsbrev, eller genom att använda olika verktyg för att samla in kontaktinformation från personer som besöker en webbplats.

Lead generation är en viktig del av marknadsföring och försäljning för många företag och organisationer, eftersom det kan hjälpa dem att bygga en potentiell kundbas och öka försäljningen av sina produkter eller tjänster.

Link Bait (Länkbete)

Link bait är en metod för sökmotoroptimering som involverar att skapa innehåll på en webbplats som är så intressant och värdefullt att andra webbplatser vill länka till det. Syftet med link bait är att öka mängden och kvaliteten på länkar till en webbplats för att öka dess relevans och trovärdighet för sökmotorerna. Det är viktigt att notera att link bait ska ske på ett etiskt och genomtänkt sätt, och att det är viktigt att fokusera på att skapa innehåll som verkligen är värdefullt och intressant för målgruppen för att få mest effekt.

Link Building (Länkbyggande)

Link building är en metod för sökmotoroptimering som involverar att förbättra en webbplats ranking i sökmotorer genom att skaffa länkar från andra webbplatser som pekar tillbaka till den egna webbplatsen. Detta kan göras genom olika metoder, till exempel genom att skriva gästinlägg på andra webbplatser eller genom att byta länkar med andra webbplatser. Målet med link building är att öka mängden och kvaliteten på länkar till en webbplats för att öka dess relevans och trovärdighet för sökmotorerna. Det är viktigt att notera att link building ska ske på ett etiskt och genomtänkt sätt, och att det är viktigt att fokusera på att få länkar från relevanta och trovärdiga källor för att få mest effekt.

Link Equity

Link equity är en term som används inom sökmotoroptimering för att beskriva den värdefulla kraft som finns i länkar från andra webbplatser till en egen webbplats. När en webbplats länkas till av andra webbplatser ökar den sin relevans och trovärdighet för sökmotorerna, vilket kan leda till en bättre ranking i sökresultaten. Link equity är därför viktigt för en webbplats eftersom det kan påverka dess synlighet och ranking på ett positivt sätt. Det är viktigt att notera att link equity inte är detsamma som antalet länkar till en webbplats, utan det handlar om kvaliteten på dessa länkar. Därför är det viktigt att fokusera på att få länkar från relevanta och trovärdiga källor för att öka link equityn.

Link Exchange (Länkutbyte)

"Link exchange" är en metod som används inom sökmotoroptimering (SEO) för att förbättra en webbplats plats i sökmotorernas resultat. Det innebär att två webbplatser byter länkar med varandra i syfte att öka deras respektive rankningar i sökmotorerna. Tanken är att ju fler länkar en webbplats har som pekar till den, desto mer relevant och viktig anses den vara av sökmotorerna och desto högre kommer den att rankas. Detta var en vanlig metod för att förbättra sökrankingen förr, men numera används andra metoder som är mer effektiva och som inte har de negativa effekter som link exchange kan ha.

Link Farming (Länkfarmande)

Link farming är en metod för sökmotoroptimering som involverar att skapa eller köpa länkar från andra webbplatser med syftet att öka en webbplats ranking i sökmotorerna. Link farming kan ske på olika sätt, till exempel genom att skapa eller köpa länkkataloger med länkar från många olika webbplatser, eller genom att byta länkar med andra webbplatser. Syftet med link farming är att få så många länkar som möjligt till en webbplats, oavsett om de kommer från relevanta och trovärdiga källor eller inte.

Link farming är en oetisk och ogenomtänkt metod för sökmotoroptimering, och det är viktigt att notera att det kan leda till att en webbplats får en sämre ranking i sökmotorerna istället för en bättre. Detta eftersom sökmotorerna ofta upptäcker och straffar webbplatser som använder sig av link farming genom att sänka deras ranking i sökresultaten. Därför rekommenderar jag att man undviker link farming och istället fokuserar på att skapa kvalitativt innehåll och få länkar från relevanta och trovärdiga källor för att förbättra en webbplats ranking på ett etiskt och genomtänkt sätt.

Link Reclamation

"Link reclamation" är en term som används för att beskriva processen att återta eller återskapa länkar till en webbplats som har tappats bort eller blivit inaktuella. Link reclamation kan vara ett bra verktyg för att förbättra en webbplats prestation i sökmotorer, eftersom länkar från andra webbplatser kan bidra till att öka en webbplats auktoritet och därmed hjälpa den att ranka högre i sökresultaten.

Det finns olika sätt att återskapa länkar, inklusive att kontakta webbplatser som har länkat till en webbplats tidigare och fråga om de kan återlänka, att uppdatera gamla blogginlägg eller artiklar med nytt och relevant innehåll och att be om länkar från andra webbplatser som använder samma innehåll.

Link reclamation kan vara en tidkrävande process, men det kan vara värt det om man lyckas återskapa länkar från webbplatser som har hög auktoritet och som kan bidra till att öka en webbplats prestation i sökmotorer. Det är viktigt att vara uthållig och tålmodig när man försöker återskapa länkar, och att inte ge upp om man inte får svar från alla webbplatser man kontaktar.

Link Rot

"Link rot" är en term som används för att beskriva fenomenet att länkar till en webbplats blir inaktuella eller inte fungerar längre. Link rot kan bero på att webbplatsen som länken pekar på har tagits bort, att URL:en har ändrats eller att webbplatsen har flyttats till en ny adress.

Link rot kan ha negativa effekter på en webbplats prestation i sökmotorer, eftersom sökmotorer använder länkar från andra webbplatser som en signal för att bedöma en webbplats auktoritet och relevans. Om en webbplats har många inaktuella länkar kan detta påverka dess prestation negativt, eftersom sökmotorerna kan tolka det som att webbplatsen inte längre är relevant eller värdefull.

För att minimera risken för link rot kan det vara en bra idé att regelbundet kontrollera och uppdatera länkarna på en webbplats, samt att vara noga med att länka till webbplatser som är aktuella och har hög auktoritet. Att återskapa länkar som har blivit inaktuella, genom att t.ex. kontakta webbplatser som har länkat till en webbplats tidigare och fråga om de kan återlänka, kan också vara ett bra verktyg för att förbättra en webbplats prestation i sökmotorer.

Link Velocity

"Link velocity" är en term som används för att beskriva hastigheten på vilken en webbplats får nya länkar från andra webbplatser. Link velocity kan vara en faktor som sökmotorer tar hänsyn till när de bedömer en webbplats auktoritet och relevans, och det kan påverka en webbplats ranking i sökresultaten.

En webbplats som får många nya länkar på kort tid kan tolkas som mer relevant och värdefull av sökmotorerna, medan en webbplats som får få nya länkar kan tolkas som mindre relevant. Det är därför viktigt att ha en hälsosam link velocity, det vill säga att få nya länkar på ett naturligt sätt och inte på ett konstlat eller onaturligt sätt.

Local Pack

"Local Pack" är en term som används inom sökmotoroptimering och syftar på den grupp med lokala företagsresultat som visas i sökresultatet för en sökning som inkluderar en lokal indikator, som en stad eller ett postnummer. Detta är en speciell grupp resultat som visar de lokala företag som matchar användarens sökning, och som vanligtvis visas högst upp i sökresultatet. Local Pack innehåller ofta en karta och kontaktinformation för företagen, så att användaren kan hitta och kontakta dem enkelt. Målet med Local Pack är att hjälpa användaren att hitta relevanta och användbara lokala företag snabbt och enkelt.

Local Query (Lokal sökfråga)

"Local Query" är en term som används inom sökmotoroptimering (SEO) för att beskriva en sökning som är riktad till en specifik geografisk plats. Detta innebär att sökningen görs med avsikt att hitta resultat som är relaterade till en viss plats, till exempel en stad eller ett område. Sådana sökningar blir allt vanligare, eftersom många människor använder sökmotorer för att hitta företag eller tjänster i närheten av deras nuvarande plats. För att möta dessa behov har sökmotorer utvecklat särskilda algoritmer för att hantera local queries och ge relevanta resultat. Företag som vill synas i sökresultaten för local queries kan använda sig av olika metoder för sökmotoroptimering, såsom att inkludera lokal information i sin webbplats och använda lokala nyckelord i sina sökordsannonser.

Log File (Logg-fil)

En "log file" är en textfil som innehåller en logg över händelser som har skett på en webbplats eller på en server. Logfilerna används för att spåra användningen av webbplatsen och för att diagnostisera och lösa eventuella problem som kan uppstå. När det gäller sökmotoroptimering (SEO) används logfilerna för att samla in data om hur sökmotorerna interagerar med webbplatsen. Detta kan ge viktig information om hur sökmotorerna indexerar och rankar webbplatsen, vilket kan vara användbart för att förbättra den och göra den mer attraktiv för sökmotorerna. Logfilerna innehåller vanligtvis information om var och när en sökmotor har besökt webbplatsen, vilka sidor som har besökts och vilka sökord som har använts för att hitta webbplatsen.

Long-tail Keywords (Long-tail sökord)

"Long-tail keywords" är en term som används inom sökmotoroptimering (SEO) för att beskriva långa och specifika sökord eller fraser som används i sökningar på internet. Dessa sökord skiljer sig från vanliga sökord eller fraser genom att de är mer specifika och ofta används av användare som har en tydlig idé om vad de letar efter. Till exempel kan en sökning på "skor för herrar" räknas som en long-tail keyword, medan en sökning på bara "skor" skulle räknas som ett vanligt sökord. Användningen av long-tail keywords kan vara viktig för sökmotoroptimering eftersom de ofta är förknippade med högre konverteringsgrad och kan hjälpa webbplatser att nå en specifik målgrupp. Företag kan använda long-tail keywords i sina sökordsannonser och på sin webbplats för att få bättre resultat i sökmotorerna.

M

Meta Description (Metabeskrivning)

En metabeskrivning, eller meta-description på engelska, är en kort text som beskriver innehållet på en webbplats. Metabeskrivningen syns som en del av sökresultatet när någon söker efter något som är relaterat till innehållet på din webbplats. Metabeskrivningen har ingen direkt inverkan på hur en webbplats rankas i sökresultaten, men den kan vara viktig för att öka klickfrekvensen eftersom den ger besökaren en tydligare bild av vad de kan förvänta sig att hitta på webbplatsen.

Meta Tags (Meta-taggar)

Meta Tags, eller meta-taggar på svenska, är korta strängar av text som läggs till i koden på en webbplats för att ge mer information om innehållet på webbplatsen. Meta-taggar syns inte på webbplatsen i sig, men de kan användas av sökmotorer som Google för att förstå innehållet på webbplatsen och hur den ska visas i sökresultaten. Det finns olika typer av meta-taggar, till exempel meta-taggar för att beskriva innehållet, för att ange vilka sökord som är relevanta för webbplatsen, eller för att ange hur webbplatsen ska visas i sökresultaten.

Metadata

Metadata är information om en viss resurs, till exempel en webbsida eller en fil, som används för att beskriva egenskaperna hos resursen. Denna information kan inkludera saker som titeln på en webbsida, datumet då den skapades, nyckelord som är relaterade till innehållet och upphovspersonen. Metadata kan användas för att göra det enklare att hitta och organisera information på internet, samt för att förstå vad en viss resurs handlar om utan att behöva läsa eller titta på den.

Mobile-first Indexing

"Mobile-first Indexing" är en term som används inom SEO (sökmotoroptimering) och syftar till hur sökmotorer som Google indexerar och rankar webbplatser. Tidigare var det vanligt att sökmotorer först indexerade och rankade webbplatser baserat på hur de såg ut och fungerade på en dator, men med "Mobile-first Indexing" är det istället webbplatsernas mobilversioner som prioriteras. Det betyder att om en webbplats inte är mobilvänlig eller har olika innehåll på sin mobilversion jämfört med sin datorversion kan det påverka hur den rankas i sökresultaten.

Metric (Metrisk)

En "metric" är ett mätetal eller mätvärde som används för att mäta och jämföra olika faktorer eller aspekter av en sökmotoroptimering. Mätetalen kan till exempel handla om hur många besökare en webbplats får, hur länge besökarna stannar på webbplatsen eller hur många av besökarna som slutar med att göra en köp. Dessa olika mätetal kan användas för att avgöra hur effektiv sökmotoroptimeringen är och vilka förändringar som kan göras för att förbättra webbplatsens prestanda.

Mixed Content

"Mixed content" refererar till situationer där en webbsida innehåller både säkra (https) och osäkra (http) resurser. Detta kan vara en säkerhetsrisk eftersom osäkra resurser kan kompromettera säkerheten för sidan och dess användare.

Mixed content kan uppstå när en webbsida som är säker (https) länkar till en osäker resurs, som en bild eller en skriptfil, på en annan webbplats som använder http. När en webbläsare försöker ladda en sådan sida kan den varna användaren om att sidan innehåller osäkra resurser och kan be användaren att blockera dem för att skydda säkerheten.

För att undvika mixed content på din webbplats kan du se till att alla länkar och resurser är säkra (https) och att du inte länkar till osäkra resurser. Du kan också använda verktyg som SSL-certifikat och HTTPS Everywhere för att se till att din webbplats är säker och skyddar användarnas säkerhet.

Multi-Channel Marketing

"Multi-Channel Marketing" är en term som används inom marknadsföring för att beskriva strategier och taktiker för att nå ut till målgrupper på flera olika kanaler och plattformar. Målet med multi-channel marketing är att nå så många människor som möjligt på olika sätt, så att företaget eller organisationen kan öka sin synlighet och öka försäljningen av sina produkter eller tjänster.

Multi-channel marketing kan innebära att företaget använder olika marknadsföringskanaler och plattformar, såsom sociala medier, e-postmarknadsföring, reklam på sökmotorer, utskick till telefon och brevlåda, och traditionell media såsom radio och TV. Verktyg som Google Analytics kan hjälpa företag att följa hur användare interagerar med deras marknadsföring på olika kanaler och plattformar.

Multi-channel marketing är viktigt eftersom det kan hjälpa företag att nå en bredare målgrupp och öka sin synlighet på olika plattformar. Det kan också hjälpa företag att få en djupare förståelse för hur olika målgrupper interagerar med deras marknadsföring och kan hjälpa dem att anpassa sina marknadsföringsstrategier för att nå bättre resultat.

N

Natural Link

Naturliga länkar, även kända som "organiska länkar", är länkar som har lagts till av webbplatser som anser att din webbplats innehåller användbar information för deras besökare. Dessa länkar är viktiga för SEO eftersom sökmotorer använder dem för att bestämma en webbplats relevans och rykte. Ju fler naturliga länkar som pekar på en webbplats, desto högre ranking får den oftast i sökmotorerna. Det är viktigt att inte förväxla naturliga länkar med köpta länkar eller länkar som har lagts till genom olagliga metoder som negative SEO.

Navigational Query

En navigational fråga är en sorts sökfråga som används för att hitta en specifik webbplats eller sida på internet. Dessa typer av frågor används oftast när en person redan vet namnet på den webbplats eller sida som de letar efter, och bara behöver hjälp med att navigera till den. Ett exempel på en navigational fråga skulle vara "Facebook login", eftersom personen redan vet att de vill logga in på Facebook, men behöver hjälp med att navigera till inloggningssidan.

Negative SEO

Negative SEO är en metod som används av personer eller företag som vill förstöra rankningen för en webbplats i sökmotorer. Detta kan göras genom att föra över länkar från spammy eller skadliga webbplatser till den webbplats som ska rankas ner, eller genom att lägga till spammy eller skadligt innehåll på webbplatsen. Negative SEO kan också innebära att man försöker hacka en webbplats eller förstöra dess rykte på något annat sätt. Det är viktigt att komma ihåg att negative SEO är en olaglig metod och bör undvikas.

Niche

Inom sökmotoroptimering (SEO) är en nisch en specifik marknad eller bransch som man fokuserar på att förbättra sin synlighet och ranking på. Att hitta och fokusera på en nisch kan vara en bra strategi för att öka sannolikheten att man når sin målgrupp, eftersom det gör det enklare att målinrikta sina sökordsstrategier och innehåll. Det kan också göra det lättare att etablera sig som en expert inom en viss område, vilket kan hjälpa till att öka förtroendet för webbplatsen och därmed också öka trafiken och konverteringarna.

Noarchive

Noarchive är en metadatakod som används på en webbplats för att hindra att en sökmotor sparar en kopia av webbplatsens innehåll i sitt arkiv. Detta kan vara användbart om en webbplats har ett unikt eller känsligt innehåll som inte bör sparas av en sökmotor, eller om webbplatsens ägare helt enkelt inte vill att en kopia av webbplatsen ska sparas i sökmotorns arkiv. Att använda noarchive-koden på en webbplats kan påverka dess ranking i sökmotorer, så det är viktigt att använda den med försiktighet och endast i de fall då det verkligen är nödvändigt.

Nofollow

Nofollow är en metadatakod som används på en länk för att hindra att en sökmotor följer länken och räknar den som en röst för den målwebbplats som länken pekar på. Detta kan vara användbart om en webbplats har länkar till spammy eller skadliga webbplatser, eller om webbplatsens ägare helt enkelt inte vill att sökmotorer ska räkna dessa länkar som röster för målwebbplatserna. Att använda nofollow-koden på en länk kan påverka rankingen för både den webbplats som länken kommer från och den webbplats som länken pekar på, så det är viktigt att använda den med försiktighet och endast i de fall då det verkligen är nödvändigt.

Noindex

"Noindex" är en meta-tag som används på webbsidor för att indikera för sökmotorer att en viss sida inte ska indexeras eller visas i sökresultat. Det innebär att sökmotorer som Google kommer att ignorera sidan och inte inkludera den i sökresultaten. Detta kan vara användbart om man till exempel inte vill att en viss sida på en webbplats ska vara sökbar, eller om man vill förhindra dubbletter i sökresultaten.

Nosnippet

Ett nosnippet är en metadatakod som används på en webbplats för att hindra att en sökmotor visar en snippet (en kort sammanfattning) av webbplatsens innehåll i sökresultatet. Nosnippet-koden kan användas om en webbplats har ett unikt eller känsligt innehåll som inte bör sammanfattas av en sökmotor, eller om webbplatsens ägare helt enkelt inte vill att en snippet ska visas i sökresultatet. Att använda nosnippet-koden på en webbplats kan påverka dess ranking i sökmotorer, så det är viktigt att använda den med försiktighet och endast i de fall då det verkligen är nödvändigt.

O

Organic

När det gäller sökmotoroptimering är det vanligt att man talar om "organic" eller "natural" trafik, vilket syftar på användare som har kommit till en webbplats genom sökmotorer som Google, Bing eller Yahoo. Dessa användare har sökt efter något som är relaterat till webbplatsen, och har därför hittat den organiskt genom sökmotorernas resultat. Organic trafik är viktig för webbplatser eftersom det innebär att användarna har hittat webbplatsen på ett naturligt sätt, och därmed är mer troliga att vara intresserade av innehållet och mer benägna att konvertera.

Orphan Page

En föräldralös sida, även kallad en "orphan page", är en webbsida som inte länkas till från någon annan webbsida. Detta kan göra det svårt för användare att hitta sidan, särskilt om den inte finns med i sökmotorernas index. Föräldralösa sidor kan uppstå när en länk till sidan har tagits bort eller ändrats på en annan webbsida, eller om sidan aldrig har länkats till från början. För att undvika föräldralösa sidor kan det vara bra att regelbundet kontrollera länkstrukturen på en webbplats och se till att alla sidor är länkade på lämpligt sätt.

Online Reputation Management

Online Reputation Management, eller ORM på svenska, är en process som syftar till att hålla koll på och påverka en organisation eller enskild persons rykte på internet. Det handlar om att följa vad som sägs om en organisation eller person på olika plattformar som sociala medier, forum, bloggar och recensionssidor, och att försöka förbättra och vårda den egna reputationsnivån på internet.

ORM kan användas för att hantera olika typer av utmaningar för en organisation eller person, som negativa recensioner, omdömen, kommentarer eller rykten som kan skada deras rykte. Genom att hålla koll på vad som sägs om en på internet, kan man identifiera och hantera eventuella problem och förbättra sin online reputation. ORM kan också användas för att förbättra sökresultaten för en organisation eller person, genom att försöka placera positiva resultat högre upp i sökresultaten när man söker efter dem.

ORM är en viktig del av marknadsföring och kommunikation för många organisationer och företag, eftersom deras rykte på internet kan ha stor påverkan på deras försäljning, anseende och långsiktiga framgång. Det är därför viktigt att vårda sin online reputation och se till att den reflekterar verksamheten på ett positivt sätt.

On-page SEO

On-page SEO, även kallat on-site SEO, är en samling tekniker och metoder som används för att optimera en enskild webbsida för sökmotorer. Detta innebär att man fokuserar på olika aspekter av webbplatsen, som till exempel dess innehåll, struktur och länkning, för att göra den mer sökmotorvänlig och lättare att ranka högt. Genom att använda on-page SEO kan man förbättra en webbplats ranking på sökmotorer och öka dess synlighet, vilket kan leda till ökad trafik och konverteringar. On-page SEO är en viktig del av sökmotoroptimeringen, och bör användas tillsammans med andra tekniker såsom off-page SEO och teknisk SEO för att få bästa möjliga resultat.

Off-page SEO

Off-page SEO är en samling tekniker och metoder som används för att förbättra en webbplats ranking på sökmotorer genom att skapa externa länkar till den. Dessa länkar kan komma från andra webbplatser, bloggar eller sociala medier, och har som mål att öka trovärdigheten och relevansen hos en webbplats för sökmotorer. Genom att skapa kvalitativa länkar till en webbplats kan man förbättra dess ranking på sökmotorer, vilket kan leda till ökad trafik och konverteringar. Off-page SEO är en viktig del av sökmotoroptimeringen, och bör användas tillsammans med andra tekniker såsom on-page SEO och teknisk SEO för att få bästa möjliga resultat.

Open Graph Meta Tags

"Open Graph meta tags" är HTML-taggarna som används för att beskriva en webbsida för sociala medier, så att den kan visas på ett attraktivt och informativt sätt när den delas på sociala medier. Open Graph meta tags används av olika sociala medieplattformar, inklusive Facebook, LinkedIn och Twitter, och de kan hjälpa till att öka en webbplats synlighet och attraktionskraft på sociala medier.

De viktigaste Open Graph meta taggarna är "og:title", "og:description" och "og:image", som används för att beskriva webbplatsens titel, beskrivning och bild, respektive. Det finns också andra Open Graph meta taggar som kan användas, inklusive "og:url" för att specificera webbplatsens URL, "og:type" för att specificera typen av innehåll på webbplatsen, och "og:locale" för att specificera webbplatsens språk.

Open Graph meta taggar är en bra idé att använda sig av för att förbättra en webbplats synlighet och attraktionskraft på sociala medier, eftersom de hjälper till att göra webbplatsen mer attraktiv och informativ när den delas. Det är viktigt

att vara noga med att välja relevanta och beskrivande titlar, beskrivningar och bilder för Open Graph meta taggarna, eftersom detta kan påverka hur attraktiv webbplatsen ser ut när den delas på sociala medier. Det kan också vara en bra idé att testa olika Open Graph meta taggar och att se hur de påverkar webbplatsens synlighet och attraktionskraft på sociala medier.

Open Graph meta taggar är enkel att använda och lägga till i HTML-koden för en webbplats. De läggs till i "head"-sektionen av HTML-koden, och de börjar med "og:" följt av namnet på taggen och värdet som ska användas. Till exempel kan en Open Graph meta tagg för titel se ut som följer:

<meta property="og:title" content="Min webbplats - En sida om mina intressen">

Det finns olika verktyg och plugin för att automatiskt generera och lägga till Open Graph meta taggar på en webbplats, vilket kan underlätta processen för att förbättra webbplatsens synlighet och attraktionskraft på sociala medier.

Outbound Link

En utgående länk, även kallad en "outbound link", är en länk från en webbsida som pekar mot en annan webbsida. Dessa länkar används för att ge användare möjlighet att läsa mer om ett specifikt ämne eller för att hänvisa till en källa för mer information. Utgående länkar är viktiga för att ge webbplatsen trovärdighet och relevans för sökmotorer, eftersom det visar att webbplatsen är väl underbyggd och att den har länkar till andra relevanta webbplatser. Det är dock viktigt att vara försiktig med att länka till dåliga eller oseriösa webbplatser, eftersom det kan påverka webbplatsens ranking på ett negativt sätt.

P

Page Speed

Page speed, även kallad sidhastighet, är en mätning av hur lång tid det tar för en webbsida att laddas och visas för en användare. Sidhastighet är viktig eftersom det påverkar användarupplevelsen, sökmotorrankingen och konverteringarna på en webbplats. Om en webbsida laddar långsamt kan det leda till att användare blir frustrerade och lämnar sidan, vilket kan påverka webbplatsens trafik och intäkter negativt. Det finns olika verktyg som kan användas för att mäta sidhastigheten, och det går också att optimera en webbplats för att öka hastigheten genom att till exempel minifiera koden eller använda cache.

Pages Per Session

Pages per session, även kallat sidor per session, är en mätning som visar hur många sidor en användare har besökt under en session på en webbplats. En session är en tidsperiod då en användare är aktiv på webbplatsen, och kan börja när användaren kommer till webbplatsen och slutar när användaren lämnar den eller när sessionen har timeout. Sidor per session kan användas som ett mått på användarnas engagemang och intresse för webbplatsen, eftersom det visar hur mycket innehåll de har konsumerat under sin session. Att öka sidor per session kan vara en bra strategi för att öka trafiken och konverteringarna på en webbplats.

Page Title

Page title, även kallad sidtitel, är en metatag som används för att beskriva en webbsidas innehåll och syfte. Sidtiteln visas som rubriken för en webbsida i sökmotorernas resultat och i webbläsarens flikar, och den används också av sökmotorer för att förstå vad webbsidan handlar om och för att avgöra dess relevans för olika sökningar. Det är viktigt att ha en tydlig och relevant sidtitel för att öka sannolikheten att en webbsida rankas högt på sökmotorer, och för att göra det enklare för användare att hitta webbsidan genom sökningar. Sidtitlar bör vara unika för varje sida, och bör innehålla de viktigaste nyckelorden för sidans innehåll.

Page View

Page view, även kallat sidvisning, är en mätning som visar hur många gånger en webbsida har visats för användare. En sidvisning räknas varje gång en webbsida laddas och visas för en användare, oavsett om användaren är en unik besökare eller om samma användare har besökt sidan flera gånger. Sidvisningar är ett viktigt mått för webbplatser eftersom det visar hur mycket trafik webbplatsen har, och det kan användas för att jämföra olika webbplatsers popularitet eller för att mäta effekten av olika marknadsföringskampanjer. Att öka antalet sidvisningar på en webbplats kan vara en bra strategi för att öka dess synlighet och intäkter.

Pagination

Pagination, även kallat sidindelning, är en teknik som används för att dela upp ett långt innehåll i flera sidor. Detta görs oftast när ett innehåll är för långt eller omfattande för att passa på en enda sida, och det gör det enklare för användare att navigera och läsa innehållet. Pagination används ofta på bloggar, forum och andra typer av innehåll som uppdateras regelbundet, och det kan användas för att hålla innehållet organiserat och lättillgängligt. Sidindelning kan göras genom att lägga till sidnummeringslänkar eller navigationsknappar på webbsidan, vilket gör det enkelt för användare att gå mellan olika sidor.

Paid Search

Paid search, även kallat betalt sök, är en typ av marknadsföring som innebär att annonsörer betalar för att synas i sökmotorernas resultat. När en person söker efter något på en sökmotor som Google, kan annonsörer välja att visa sina annonser för relaterade sökningar, och betalar sedan för varje gång en användare klickar på annonsen. Paid search är en populär marknadsföringsform eftersom det ger annonsörer en möjlighet att nå sina målgrupper på ett direkt och målinriktat sätt, och det kan vara en bra strategi för att öka trafiken och konverteringarna på en webbplats. Paid search skiljer sig från organic search eftersom det innebär att annonsörer betalar för att synas i sökmotorernas resultat, medan organic search är baserat på relevansen och kvaliteten hos webbplatsen.

PBN

PBN (Private Blog Network) är en strategi som används inom sökmotoroptimering (SEO) som syftar till att förbättra en webbsidas placering i sökmotorernas resultat. Strategin går ut på att skapa och kontrollera en grupp av bloggar eller webbsidor som länkar tillbaka till den webbsida som man vill optimera. Syftet med PBN är att ge den länkande webbsidan en känsla av auktoritet och relevans, vilket kan hjälpa den att ranka högre i sökmotorernas resultat.

Det är viktigt att poängtera att användning av PBN kan vara otillåten enligt sökmotorernas riktlinjer för sökmotoroptimering, eftersom det kan anses vara en form av länkskaffning, som är en strategi som syftar till att manipulera sökmotorernas resultat genom att skapa länkar som inte är naturligt förekommande. Sökmotorer som Google och Bing tar oftast hänsyn till den totala mängden och kvaliteten på länkar som pekar till en webbsida när de bestämmer dess placering i sökresultaten, så det är viktigt att vara försiktig med att använda PBN eller andra strategier som kan uppfattas som oetiska eller otillåtna.

PDF

Det kan vara en bra idé att använda PDF-filer för sökmotoroptimering under vissa omständigheter, men det finns också viktigt att tänka på vissa begränsningar och utmaningar som kan förekomma.

Fördelar med att använda PDF-filer för sökmotoroptimering:

  • De är lätta att ladda ner och spara, så användare kan enkelt spara och läsa dem senare.
  • De är ofta innehållsrika och kan innehålla mycket information om ett ämne, vilket kan vara användbart för sökmotorer som försöker förstå vad en webbsida handlar om.
  • PDF-filer kan innehålla inbäddade länkar, vilket kan hjälpa till att förbättra länkpopulariteten för en webbsida.

Utmaningar med att använda PDF-filer för sökmotoroptimering:

  • Sökmotorer har svårt att indexera texten i PDF-filer på samma sätt som vanlig HTML-text, så det kan vara svårt för dem att förstå vad en PDF-fil handlar om.
  • PDF-filer kan vara svåra att läsa på mobila enheter, så det kan vara en fördel att också erbjuda innehållet i HTML-format för användare som använder mobila enheter.
  • Det kan vara svårt att optimera metadata (titel, beskrivning, etc.) för PDF-filer på samma sätt som för HTML-sidor, så det kan vara svårt att få dem att ranka högt i sökresultaten.

Sammantaget kan PDF-filer vara en bra komplement till vanlig HTML-text på en webbsida, men det är viktigt att tänka på hur de kan påverka sökmotoroptimeringen och se till att de inte ersätter den vanliga HTML-texten helt och hållet.

PHP

PHP är ett programmeringsspråk som används för att utveckla webbplatser och webbapplikationer. PHP är viktigt för sökmotoroptimering eftersom det kan användas för att skapa dynamiska webbplatser som är lätta att uppdatera och som har en bra struktur och navigation. Genom att använda PHP kan man till exempel skapa sökvänliga webbplatser med tydliga och relevanta sidtitlar och metadata, samt lättillgängliga och unika innehåll. PHP kan också användas för att skapa sitemaps och andra verktyg som kan hjälpa sökmotorer att indexera och ranka webbplatsen. Att använda PHP för att optimera en webbplats för sökmotorer kan därför vara en bra strategi för att öka dess synlighet och ranking.

Protocol

Protocol, även kallat protokoll, är en regel eller en standard som används för att överföra information mellan olika enheter eller system på internet. Protocol används för att sätta upp en kommunikationskanal mellan enheterna, och för att se till att all information som överförs följer en viss struktur och format. När det gäller sökmotoroptimering är protocol viktigt eftersom det kan påverka hur sökmotorer indexerar och rankar en webbplats. Vissa protocol, som HTTPS och SSL, kan ge en webbplats en rankingfördel eftersom de visar att webbplatsen är säker och pålitlig. Att använda rätt protocol för sin webbplats kan därför vara en bra strategi för att öka dess ranking och synlighet.

Pay Per Click (PPC)

Pay per click, även kallat PPC, är en typ av onlineannonsering där annonsörer betalar för varje gång en användare klickar på deras annons. PPC-annonser visas oftast på sökmotorer eller på andra webbplatser som är relaterade till annonsörens verksamhet, och annonsören betalar en viss summa för varje klick på annonsen. PPC är en populär marknadsföringsform eftersom det ger annonsörer en möjlighet att nå sina målgrupper på ett direkt och målinriktat sätt, och det kan vara en bra strategi för att öka trafiken och konverteringarna på en webbplats. PPC skiljer sig från organic search eftersom det innebär att annonsörer betalar för varje klick på deras annonser, medan organic search är baserat på relevansen och kvaliteten hos en webbplats.

People Also Ask

"People Also Ask" är en funktion som visas i Google-sökresultaten som en lista med frågor relaterade till din sökning. Detta kan hjälpa dig att hitta ytterligare information om ämnet du söker efter, eftersom du kan klicka på frågorna i listan för att se svar från andra källor. Detta kan vara ett användbart verktyg om du vill undersöka ett ämne noggrannare eller få en bättre förståelse för det.

Personalization

Personalization inom sökmotoroptimering handlar om att anpassa webbplatsens innehåll och struktur för att möta individuella användares behov och intressen. Detta innebär att en webbplats kan visas olika beroende på vem som besöker den, med syftet att ge en mer relevant och användarvänlig upplevelse. Personalization kan ske på olika sätt, till exempel genom att använda data om användarens tidigare beteende på webbplatsen eller genom att använda platsdata för att visa lokalt relevant information. Målet med personalization är att öka användarnas tillfredsställelse och minskade sidomsättningar.

Pruning

"Pruning" inom SEO handlar om att ta bort onödigt innehåll från en webbplats för att förbättra dess prestanda och göra den lättare att navigera. Genom att ta bort gamla och oanvända sidor, förbättra strukturen på webbplatsen och göra det enklare för sökmotorer att indexera innehållet kan man förbättra webbplatsens placering i sökresultaten och öka dess synlighet för användare. Pruning kan också innebära att man tar bort långsamma länkar eller onödigt JavaScript-kod för att förbättra webbplatsens laddningstid.

Purchased Link

En "purchased link" är en länk som man har betalat för att få placerad på en annan webbplats. Dessa länkar används ofta i syfte att förbättra en webbplats placering i sökresultaten, eftersom sökmotorer ofta ger högre vikt åt länkar från andra webbplatser. Det är dock viktigt att notera att sökmotorer som Google förbjuder och straffar webbplatser som använder sig av dessa metoder för att manipulera sökresultaten. Istället rekommenderar Google att man använder sig av "white hat SEO" metoder, som att förbättra kvaliteten på innehållet på webbplatsen och skapa naturliga länkar till den.

Q

Query

"Query" inom SEO handlar om en sökfråga som användaren matar in i en sökmotor. Dessa sökfrågor kan vara allt från enstaka ord till mer avancerade frågeställningar, och de används för att hitta relevant information på nätet. Sökmotorer använder dessa sökfrågor för att sortera och presentera de mest relevanta resultaten för användaren, och SEO-strategier fokuserar ofta på att optimera en webbplats för att den ska rankas högt i sökresultaten för specifika sökfrågor.

Quality Link

En "Quality Link" är en länk som pekar till en webbsida som är relevant och tillförlitlig för det ämne som länken används i. Dessa länkar anses vara viktiga för att skapa en bra användarupplevelse och för att förbättra sökmotoroptimeringen för en webbsida. En länk kan anses vara en "Quality Link" om den kommer från en webbsida med hög kvalitet och anseende, och om den pekar till en webbsida som är relevant och värdefull för användaren.

QDF

"Query Deserves Freshness" (QDF) är en term som används inom sökmotoroptimering och syftar på att sökmotorer ger företräde åt innehåll som är aktuellt och uppdaterat i sina sökresultat. Detta innebär att sökmotorer sannolikt kommer att visa innehåll som är nyare och mer relevant för användarens sökning över innehåll som är gammalt och kanske inte längre aktuellt. QDF är en strategi som används för att förbättra en webbsidas synlighet och placering i sökresultat, så att den blir lättare att hitta och användbar för användaren.

Qualified Traffic

"Qualified Traffic" är en term som används inom sökmotoroptimering och syftar på besökare på en webbplats som är relevanta och intresserade av det innehåll som webbplatsen erbjuder. Detta innebär att dessa besökare har sökt efter något som är relaterat till webbplatsens innehåll och har klickat på en länk till webbplatsen i sökresultatet. Detta skiljer sig från "icke-kvalificerad trafik", som är besökare som inte är intresserade av webbplatsens innehåll och som kanske har kommit dit av en slump eller genom annonsering. Att ha en hög andel kvalificerad trafik på en webbplats är viktigt för att förbättra användarupplevelsen och för att öka sannolikheten för försäljning eller annan önskvärd handling från besökaren.

R

Referral

"Referral" inom sökmotoroptimering (SEO) är en term som används för att beskriva en länk från en annan webbplats till en specifik sida på din egen webbplats. Referral-länkar är viktiga för SEO eftersom de kan hjälpa till att öka din webbplats ranking i sökmotorerna. Detta beror på att sökmotorer oftast ger en högre rankning till webbplatser som har många kvalitativa länkar från andra webbplatser, eftersom detta anses vara ett tecken på att webbplatsen innehåller viktig och relevant information. Därför kan det vara en bra idé att försöka få så många referral-länkar som möjligt till din webbplats, så att du kan öka din rankning och få mer trafik.

Reciprocal Linking

"Reciprocal linking" är en strategi som används inom sökmotoroptimering (SEO) för att öka en webbplats ranking i sökmotorerna. Strategin innebär att två webbplatser länkar till varandra genom att lägga till en länk till den andra webbplatsen på sin egen webbplats. Detta kan hjälpa till att öka sökmotorns uppfattning om att båda webbplatserna är viktiga och relevanta, vilket i sin tur kan resultera i en högre rankning för båda webbplatserna i sökresultaten. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns risker med reciprocal linking, så det är viktigt att använda strategi med förnuft och endast länka till andra webbplatser som är relevanta och kvalitativa.

Rank

"Rank" inom sökmotoroptimering (SEO) är en term som används för att beskriva en webbplats placering i sökresultaten för en specifik sökfråga. När en användare gör en sökning på en sökmotor, visas en lista med träffar som matchar sökfrågan. Varje träff har en specifik ranking som avgör vilken placering den kommer att ha i sökresultaten. Ju högre rankning en webbplats har, desto högre upp i sökresultaten kommer den att visas. Att ha en hög rankning i sökmotorer är viktigt eftersom det kan leda till att fler användare besöker webbplatsen, vilket i sin tur kan öka trafiken och förbättra webbplatsens prestanda.

Ranking

Se "Rank".

Ranking Factor (Rankingfaktor)

"Ranking factor" är en term som används inom sökmotoroptimering (SEO) för att beskriva de olika faktorer som påverkar en webbplats placering i sökresultaten för en specifik sökfråga. Ranking factors är olika för varje sökmotor, men de kan inkludera saker som innehållskvalitet, laddningstid, användarupplevelse och antalet länkar från andra webbplatser. Dessa olika faktorer spelar alla en viktig roll i hur en webbplats rankas i sökmotorerna, så det är viktigt att fokusera på att förbättra dem om man vill öka sin rankning. Det finns många olika sätt att förbättra ranking factors, så det kan vara en bra idé att undersöka vad som är viktigt för den specifika sökmotorn man vill rankas högt i och sedan fokusera på att förbättra dessa faktorer.

Redirection (Omdirigering)

"Redirection" är en term som används inom webbutveckling för att beskriva en process där en användare omdirigeras automatiskt till en annan webbadress när han eller hon försöker komma åt en specifik sida. Detta kan göras av olika anledningar, till exempel om en sida har flyttats eller tagits bort, om man vill skicka användaren till en annan del av webbplatsen eller om man vill se till att användaren alltid använder en specifik version av en webbplats (till exempel den mobilanpassade versionen). Redirection används ofta för att förbättra användarupplevelsen och förenkla navigeringen på en webbplats, så det är en viktig teknik att känna till för en webbutvecklare.

Re-inclusion (Återinkludering)

"Re-inclusion" inom sökmotoroptimering (SEO) är en term som används för att beskriva en process där en webbplats som tidigare har blivit exkluderad från en sökmotors index får möjlighet att bli inkluderad igen. Detta kan hända om webbplatsen har gjort förändringar som gör att den nu uppfyller sökmotorns riktlinjer och policyer. För att begära re-inclusion måste man vanligtvis skicka in en ansökan till sökmotorn där man beskriver de förändringar man har gjort och varför man anser att webbplatsen bör bli inkluderad igen. Detta är en lång och ofta tidskrävande process, så det är viktigt att man är säker på att man har gjort alla nödvändiga förändringar innan man begär re-inclusion.

Rel=canonical

"Rel=canonical" är en metod som används för att ange den primära eller originalversionen av en webbplats eller en sida på en webbplats. Detta kan vara användbart om en webbplats har flera sidor med mycket liknande innehåll, eller om en sida finns på flera olika webbadresser. Genom att ange en "canonical" URL för en sida kan man förhindra att sökmotorer indexerar och räknar samma innehåll flera gånger, och istället ge den fulla värdet till den angivna canonical URL:en. Detta kan förbättra webbplatsens ranking på sökmotorer och förenkla sidhanteringen för webbplatsägaren.

Relevance

"Relevance" är ett mått på hur väl en webbplats eller en sida på en webbplats matchar ett sökord eller en sökfråga. När det gäller SEO handlar det om att göra en webbplats så relevant som möjligt för sina målade besökare och för sökmotorer, så att den rankas högre på sökresultatssidor och får fler besökare. Detta kan göras genom att använda relevanta sökord och fraser i innehållet på en webbplats, samt genom att länka till andra relevanta och högkvalitativa webbplatser. Ju högre relevans en webbplats har, desto bättre chanser har den att rankas högt och attrahera målade besökare.

ROI

"ROI" är en förkortning av det engelska uttrycket "return on investment", som kan översättas till "avkastning på investering" på svenska. ROI är en mätetal som används för att utvärdera hur mycket pengar man har tjänat eller förlorat på en specifik investering. Det beräknas genom att man dividerar den totala vinsten eller förlusten med det totala beloppet man har investerat, och multiplicerar resultatet med 100 för att få en procentuell avkastning. ROI är ett viktigt mätetal som används av företag, investerare och andra personer för att avgöra om en investering är lönsam eller inte.

Robots.txt

Robots.txt är en textfil som finns på en webbplats och som används för att ge instruktioner till sökmotorer och andra webbcrawlers om vilka sidor eller delar av en webbplats som de får eller inte får besöka. Detta är en bra metod för att undvika att privata eller oviktiga sidor indexeras av sökmotorer.

Resources Page (Resurssida)

En "Resources Page" inom SEO är en sida på en webbplats som innehåller länkar till andra relevanta och användbara webbplatser eller resurser. Dessa länkar kan hjälpa till att öka användbarheten och värdet av en webbplats för besökare, samtidigt som de kan bidra till att förbättra webbplatsens ranking på sökmotorer genom att ge den en högre relevans och auktoritet. Det är viktigt att välja länkar till högkvalitativa och relevanta resurser för att få största möjliga nytta av en Resources Page inom SEO.

Rendering

"Rendering" inom SEO handlar om hur en webbläsare tolkar och visar innehållet på en webbplats. Detta är viktigt eftersom det påverkar hur en webbplats ser ut och fungerar för besökarna, och kan också påverka hur sökmotorer indexerar och rankar en webbplats. Om en webbplats inte renderas korrekt kan det resultera i att viktig information inte visas för besökarna, eller att sökmotorer inte kan indexera allt innehåll på en webbplats. Detta kan påverka en webbplats negativt både när det gäller användarupplevelse och sökmotoroptimering.

Responsive Design

"Responsive Design" är en metod för att skapa webbplatser som är anpassade för att enkelt kunna visas och fungera bra på alla typer av enheter, inklusive datorer, surfplattor och smartphones. Detta innebär att en webbplats med responsiv design anpassar sig automatiskt till skärmstorleken på en enhet, och kan visa innehållet på ett användarvänligt och lättnavigerat sätt. Responsiv design är viktigt eftersom det blir allt vanligare att människor använder olika enheter för att surfa på nätet, och eftersom det kan påverka en webbplatsens ranking på sökmotorer om den inte är lättanvänd och tillgänglig på alla enheter.

Remarketing / Retargeting

"Remarketing" eller "Retargeting" är begrepp som används inom digital marknadsföring för att beskriva en teknik som används för att rikta annonser till människor som redan har besökt en webbplats eller interagerat med en annons. Målet med remarketing är att återföra personer till webbplatsen och få dem att göra en viss åtgärd, till exempel att köpa en produkt eller använda en tjänst.

Remarketing fungerar genom att företaget eller organisationen placerar en mätningskod på sin webbplats, som sedan lagrar en cookie (en liten textfil) i webbläsaren hos personer som besöker webbplatsen. När personen senare besöker andra webbplatser som visar annonser från samma företag eller organisation, kan annonsen riktas mot dem baserat på den cookie som lagrats tidigare. På så sätt kan företaget nå ut till personer som redan har visat intresse för deras produkter eller tjänster och försöka öka försäljningen.

Remarketing är ett effektivt verktyg för företag och organisationer som vill öka sin synlighet hos människor som redan har visat intresse för deras produkter eller tjänster. Det kan också vara ett bra verktyg för att öka försäljningen av produkter eller tjänster genom att rikta annonser till människor som redan har besökt webbplatsen, men inte har fullföljt en köpåtgärd.

Rich Snippet

"Rich snippet" är en term som används inom sökmotoroptimering (SEO) för att beskriva en förbättrad version av en sökresultatetikett. En sökresultatetikett är den text som visas i sökresultaten för en specifik sökfråga, och den vanligtvis innehåller den sökta frasen och en kort beskrivning av sidan som träffen leder till. En rich snippet innehåller vanligtvis mer information än en vanlig sökresultatetikett, till exempel bilder, stjärnor eller priser. Detta gör att rich snippets ser mer attraktiva ut i sökresultaten och kan leda till att fler användare klickar på träffen. Det finns olika typer av rich snippets, så det kan vara en bra idé att undersöka vilka som är lämpliga för din webbplats och sedan försöka använda dem för att öka dess synlighet och trafik.

S

Schema

"Schema" är ett markeringselement som kan användas på en webbplats för att ge sökmotorer mer information om innehållet på sidan. Det finns olika typer av schema, inklusive schema för produkter, recensioner, artiklar, evenemang och mycket mer. Genom att använda schema kan du hjälpa sökmotorer att förstå innehållet på din webbplats bättre och ge bättre resultat i sökningar.

Det finns olika sätt att använda schema på din webbplats, inklusive genom att lägga till markeringar i HTML-koden på sidan eller genom att använda en schema.org-markup-plugin för din CMS. Genom att använda schema kan du förbättra sökmotorsresultatet för din webbplats genom att till exempel göra det tydligare för sökmotorer vilka saker som är produkter på din webbplats, vilka sidor som är recensioner av produkter, och så vidare.

Scraped Content

"Scraped Content" är innehåll som har kopierats eller "skrapats" från en annan webbplats utan tillstånd eller erkännande. Detta innehåll kan vara text, bilder, videor eller andra typer av medier som har tagits från en annan webbplats och publicerats på en ny webbplats utan att ge credit till den ursprungliga källan. Scraped content kan skada den ursprungliga webbplatsen genom att stjäla dess trafik och värde, och det kan också skada den nya webbplatsen genom att ge den en dålig rykte och försämra dess ranking på sökmotorer. Det är viktigt att undvika användning av scrapad content för att skydda både den egna och andras webbplatser.

Scraping

Scraping är en teknik som går ut på att automatiskt hämta data från webbplatser genom att scrape (skrapa) deras innehåll. Det kan vara ett verktyg som används inom sökmotoroptimering (SEO) för att samla in data om webbplatser, till exempel för att analysera nyckelord, länkar och andra faktorer som kan påverka placeringen i sökmotorerna.

Det finns olika sätt att använda scraping för SEO. Ett exempel är att samla in data om konkurrenternas webbplatser för att analysera deras nyckelord och länkar och förbättra din egen webbplats baserat på den informationen. Du kan också använda scraping för att samla in data från olika sökmotorer och analysera hur din webbplats presterar jämfört med konkurrenterna.

Det är viktigt att komma ihåg att scraping kan vara en kontroversiell metod eftersom den innebär att man hämtar data från andra webbplatser utan deras tillstånd. Därför är det viktigt att vara försiktig när man använder scraping och att se till att du följer alla relevanta lagar och regler.

Scroll Depth

"Scroll Depth" är en term som används för att beskriva hur långt ner en besökare på en webbplats har scrollat. Detta kan vara användbart för att mäta hur engagerade och intresserade besökarna är av innehållet på en webbplats, och om de faktiskt läser eller bara skummar igenom sidan. Scroll depth kan mätas genom olika verktyg och tekniker, som till exempel Google Analytics eller genom att lägga till en särskild kod på en webbplats. Detta kan hjälpa webbplatsägare att få en bättre förståelse för hur besökarna interagerar med sin webbplats, och att förbättra innehållet och designen för att göra sidorna mer engagerande och användarvänliga.

Search Engine Marketing (SEM)

"Search Engine Marketing" (SEM) är en term som används för att beskriva olika metoder och strategier som används för att marknadsföra en webbplats på sökmotorer. Detta kan inkludera olika typer av annonsering, såsom sökordsannonsering eller displayannonsering, men det kan också handla om SEO-tekniker som används för att förbättra en webbplats ranking på sökmotorer. Syftet med SEM är att öka synligheten och trafiken till en webbplats på sökmotorer, samt att förbättra en webbplats relevans och auktoritet för sökord och fraser som är relevanta för webbplatsens innehåll och målgrupp.

Search Engine Optimization (SEO)

SEO, eller sökmotoroptimering, är processen att optimera en webbplats för att förbättra dess placering i sökmotorernas sökresultat. Syftet med SEO är att öka mängden kvalitativa och relevanta trafiken till webbplatsen från sökmotorer som Google.

Det finns många olika aspekter av SEO, inklusive tekniska faktorer som webbplatsens struktur och laddningstid, såväl som innehållsfaktorer som nyckelord och länkar. Genom att förbättra dessa faktorer kan du hjälpa sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om och att placera den högre i sökresultaten.

SEO är ett viktigt verktyg för marknadsföring eftersom det kan hjälpa dig att nå ut till din målgrupp på ett mer effektivt sätt. Genom att förbättra din webbplats för sökmotorerna kan du öka möjligheten att människor hittar och besöker din webbplats när de söker efter produkter eller tjänster som du erbjuder.

Search Engine Poisoning

"Search engine poisoning" är en term som används för att beskriva en typ av cyberattacker som försöker manipulera sökmotornas resultat genom att skapa falska eller skadliga webbplatser eller genom att försöka få riktiga webbplatser att ranka högre i sökresultaten genom olagliga medel.

Search engine poisoning kan ske på olika sätt, inklusive genom att skapa falska webbplatser som ser riktiga ut men som innehåller skadlig kod eller som försöker lura användare att lämna ifrån sig personlig information, genom att försöka påverka sökmotorernas algoritmer genom att skapa falska länkar eller genom att använda olagliga metoder för att få en webbplats att ranka högre i sökresultaten.

Search engine poisoning kan ha allvarliga konsekvenser, eftersom det kan leda till att användare hamnar på skadliga eller oseriösa webbplatser och att de utsätts för skadlig kod eller försök att lura dem på olika sätt. Det kan också försvåra för användare att hitta riktigt relevant och tillförlitlig information i sökresultaten, eftersom falska webbplatser och olagliga metoder för att få en webbplats att ranka högre kan leda till att seriösa och relevanta webbplatser inte rankar lika högt.

För att skydda sig mot search engine poisoning är det viktigt att vara försiktig med vilka webbplatser man besöker och att inte lämna ifrån sig personlig information på okända eller misstänkta webbplatser. Det är också en bra idé att använda sig av säkra webbläsare och att ha en uppdaterad antivirusprogramvara för att skydda sig mot skadlig kod och annan typ av cyberattacker. Det kan också vara en bra idé att använda sig av sökmotorer som har en hög grad av integritet och som försöker förhindra search engine poisoning.

Search Form

"Search Form" är ett begrepp som kan ha flera olika betydelser, beroende på sammanhanget. Inom sökmotoroptimering, eller SEO, kan det referera till en formulär som användare kan använda för att söka efter innehåll på en webbplats. Detta kan vara användbart för att hjälpa besökare att hitta det de letar efter snabbare och enklare, och kan också hjälpa till att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.

Search History

"Search History" inom SEO handlar om hur en webbplats har rankat på sökmotorer över tid. Det kan innebära att man studerar hur en webbplats har presterat för olika sökord och sökfraser, hur den har förändrats i ranking jämfört med konkurrenter, och vilka faktorer som har påverkat dessa förändringar. Search history är viktigt för att förstå hur en webbplats presterar på sökmotorer, och för att identifiera möjliga förbättringsområden och strategier för att öka rankingen och trafiken. Detta kan göras genom att använda olika verktyg och tjänster för att analysera och spåra en webbplats search history, och genom att jämföra denna med konkurrenternas prestanda.

Search Impression Share

"Search Impression Share" (SIS) är en term som används inom sökmotoroptimering och annonsering för att beskriva hur många gånger en webbplats eller annons visas i sökresultaten på Google och andra sökmotorer, i förhållande till hur många gånger den kunde ha visats. SIS mäts som en procentsats, och det är ett bra verktyg för att mäta hur bra en webbplats eller annons presterar i sökmotorerna.

SIS beräknas genom att dela antalet gånger som en webbplats eller annons visats i sökresultaten med det totala antalet gånger som den kunde ha visats (om det inte hade varit några begränsningar på annonsplatser eller så). Så om en webbplats har en SIS på 50%, betyder det att den visas i sökresultaten hälften så många gånger som den skulle ha gjort om det inte hade funnits några begränsningar.

SIS är ett bra verktyg för att mäta hur bra en webbplats eller annons presterar i sökmotorerna och kan hjälpa företag och organisationer att få en bättre förståelse för hur de kan förbättra sin synlighet i sökresultaten. SIS kan också användas för att jämföra olika webbplatser och annonser mot varandra och för att mäta förbättringar över tid.

Search Operators

"Search Operators" är specialtecken eller söktermer som används i sökfrågor på sökmotorer för att begränsa eller förfina sökresultaten. Dessa operatörer kan användas för att exkludera vissa ord från sökresultaten, för att söka efter exakta fraser eller för att söka inom en specifik webbplats eller domän. Det finns olika typer av sökoperatörer som kan användas på olika sökmotorer, och det är viktigt att lära sig hur dessa fungerar för att få mest nytta av dem vid sökningar på nätet. Exempel på sökoperatorer inkluderar minustecknet (-) för att utesluta en term från sökresultat, citattecken (") för att söka efter en exakt fras och site:-operatorn för att söka inom en specifik webbplats eller domän.

Search Volume

"Search Volume" är en term som används inom SEO för att beskriva hur många gånger ett sökord eller en sökfras har sökts på en sökmotor under en viss tidsperiod. Detta kan vara användbart för att mäta populariteten och relevansen för ett sökord eller en fras, och för att välja rätt nyckelord och sökord att optimera en webbplats för. Search volume kan mätas genom olika verktyg och tjänster, som till exempel Google Keyword Planner, och det kan variera beroende på tid, plats och andra faktorer. Detta kan hjälpa webbplatsägare att få en bättre förståelse för hur olika sökord presterar och att välja de mest lönsamma och relevanta för sin webbplats.

Seed Keywords

"Seed Keywords" är en term som används inom SEO för att beskriva de grundläggande sökord och fraser som används för att generera långsiktigt innehåll och strategier för en webbplats. Dessa nyckelord är utvalda baserat på relevans och popularitet, och de används som grund för att utveckla en webbplats innehåll och struktur för att möta sökmotorers krav och för att möta behoven hos målgruppen. Seed keywords är viktiga för att ge en webbplats en stark grund för att ranka högt på sökmotorer och attrahera målade besökare.

SEMrush

SEMrush är ett verktyg för sökmotoroptimering (SEO) och marknadsföring som ger användarna möjlighet att analysera och förbättra sin webbplats och sin närvaro online. SEMrush erbjuder olika typer av analyser och rapporter som kan hjälpa användaren att förbättra sin webbplats, till exempel genom att hitta nyckelord att optimera för, spåra länkar och analysera konkurrenternas webbplatser.

SEMrush innehåller också verktyg för att spåra sökordsrankningar, analysera sociala medier och följa webbplatsen trafik. Verktyget ger också möjlighet att skapa och hantera projekt, samt att samarbeta med andra användare.

SEMrush är ett populärt verktyg för SEO-experter och marknadsförare eftersom det ger en djupgående analys av webbplatsens prestanda och ger möjlighet att förbättra den genom att identifiera möjligheter och utmaningar. SEMrush har också många andra funktioner, såsom möjligheten att spåra betalda annonser och generera rapporter om sökordsstrategier.

https://www.semrush.com/

SEO Audit

"SEO audit" är en term som används för att beskriva en granskning av en webbplats för att se hur den presterar i sökmotorer och hur den kan förbättras för att öka sin synlighet och ranking i sökresultaten. En SEO audit innebär att man granskar en webbplats från olika perspektiv för att hitta eventuella problem eller svagheter som kan påverka den prestanda i sökmotorer, och för att identifiera områden där webbplatsen kan förbättras.

En SEO audit kan innefatta olika aktiviteter, inklusive att kontrollera webbplatsens tekniska struktur, att granska innehållet på webbplatsen för att se om det är relevant och unikt, att kontrollera webbplatsens länkar för att se om de är aktuella och tillförlitliga, och att granska webbplatsen från användarnas perspektiv för att se om den är lättnavigerad och användarvänlig.

En SEO audit kan vara en bra idé att göra för att förbättra en webbplats synlighet och ranking i sökresultaten, eftersom den hjälper till att identifiera eventuella problem eller svagheter som kan påverka prestanda i sökmotorer. Det kan också vara en bra idé att uppdatera och göra en SEO audit regelbundet, eftersom sökmotorerna och deras algoritmer ständigt förändras, och för att säkerställa att webbplatsen håller sig uppdaterad och relevant.

SERP

"SERP" är en förkortning för "Search Engine Results Page", eller sökresultatsida på svenska. Detta är den sida som visas på en sökmotor när en användare gör en sökning, och som innehåller en lista över webbplatser som matchar sökordet eller sökfrågan. SERP:en innehåller vanligtvis länkar till de webbplatser som rankas högst för det aktuella sökordet, tillsammans med en beskrivning av varje webbplats och annan relevant information, som till exempel bilder, videor eller sökfilter. SERP:en är viktig för webbplatsägare eftersom det är här deras webbplatser syns av användarna och kan få trafik från sökmotorer.

SERP Features

"SERP Features" är en term som används inom sökmotoroptimering för att hänvisa till de olika särskilda element som kan visas på en sökmotors resultatsida, så kallad SERP (Search Engine Results Page). Dessa funktioner kan inkludera saker som bilder, videor, nyhetsartiklar, shoppingresultat, och mycket annat. De kan också inkludera så kallade "rich snippets", dvs. en förstorad text som visar mer information om det sökta ämnet. Målet med dessa funktioner är att förbättra användarupplevelsen och göra det enklare för användare att hitta relevant information.

Sitelinks

Sitelinks är länkar som visas under en webbplats i sökresultaten på en sökmotor. Dessa länkar pekar på olika delar av webbplatsen, och de syftar till att hjälpa användaren att snabbt navigera till de olika delarna av webbplatsen. Sitelinks visar oftast de mest populära eller relevanta delarna av en webbplats, och de kan vara antingen automatiskt genererade av sökmotorn eller manuellt tillagda av webbplatsens ägare. Sitelinks kan hjälpa till att öka trafiken och användbarheten på en webbplats, eftersom de gör det lättare för användaren att hitta det de letar efter.

Sitemap

En sitemap är en fil som innehåller en lista över alla sidor och innehåll på en webbplats. Det är oftast en XML-fil som är lättläst av sökmotorer, och det är ett verktyg som används för att hjälpa sökmotorer att katalogisera och indexera innehållet på en webbplats. En sitemap innehåller oftast information om varje sida på webbplatsen, inklusive dess URL, ändringsdatum och prioritet jämfört med andra sidor. Det kan också innehålla information om hur ofta en sida uppdateras och om den är tillgänglig för indexering. En sitemap kan hjälpa sökmotorer att hitta och indexera innehållet på en webbplats, och det kan också göra det lättare för användaren att navigera webbplatsen.

Social Media

Sociala medier kan vara en viktig del av sökmotoroptimering, eftersom det kan hjälpa till att öka trafiken till en webbplats och förbättra dess sökresultat. På flera sätt kan sociala medier påverka sökmotoroptimering:

  • Sociala medier kan användas för att sprida länkar till en webbplats och få fler människor att besöka den. Ju fler länkar en webbplats har, desto bättre kan den rankas av sökmotorer.

  • Sociala medier kan också användas för att få inlänkar till en webbplats från andra webbplatser. Dessa inlänkar kan också bidra till att förbättra en webbplats ranking i sökmotorerna.

  • Sociala medier kan också användas för att få feedback från användare, som kan bidra till att förbättra innehållet på en webbplats och göra det mer relevant och användbart för användarna. Detta kan i sin tur leda till en förbättrad ranking i sökmotorerna.

  • Sociala medier kan också användas för att mäta hur användarna interagerar med en webbplats, genom att titta på saker som hur många gånger en sida delas och hur många kommentarer den får. Detta kan ge viktig information om hur väl en webbplats presterar och vad som kan förbättras.

Sammanfattningsvis kan sociala medier spela en viktig roll i sökmotoroptimering genom att öka trafiken till en webbplats, förbättra dess länkar och få feedback från användare.

Social Signal

"Social signal" är en term som används inom sökmotoroptimering (SEO) för att beskriva olika saker som kan påverka hur sökmotorer rankar en webbplats i sökresultaten. En av de viktigaste sociala signalerna är antalet gilla-markeringar, delningar och kommentarer som en webbplats får på sociala medieplattformar som Facebook, Twitter och Instagram.

Sökmotorer kan använda sociala signaler som ett sätt att förstå om en webbplats är populär och värdefull för användare. Om en webbplats har många gilla-markeringar och delningar på sociala medier kan det indikera att den är populär och intressant för användare, och det kan i sin tur påverka hur den rankas i sökresultaten.

Spam

När det gäller sökmotoroptimering (SEO), är spam en metod som används för att försöka manipulera sökmotorernas resultat genom att använda olagliga eller oetiska metoder. Dessa metoder kan inkludera att lägga till länkar till en webbplats på olika ställen på internet där de inte hör hemma, att använda olika typer av oetiska märkningar eller att skapa falska webbplatser eller sidor för att förbättra en webbplats ranking i sökmotorerna. Spam är en oetisk metod för att förbättra en webbplats ranking i sökmotorerna, och det kan också leda till att en webbplats blir avstängd eller bannlyst av sökmotorerna. Därför är det viktigt att undvika spam i sökmotoroptimering.

Spamdexing

"Spamdexing" är en term som används för att beskriva otillåtna metoder för att få en webbplats att ranka högre i sökresultaten, genom att använda sig av olika tekniker för att manipulera sökmotorernas algoritmer. Spamdexing kan ske på olika sätt, inklusive genom att skapa falska länkar, genom att använda så kallad "keyword stuffing" (att fylla innehållet på en webbplats med oväsentliga eller onödiga sökord för att få den att ranka högre i sökresultaten) och genom att använda olika tekniker för att dölja innehållet på en webbplats för sökmotorerna.

Spamdexing är oetiskt och kan vara illegal i vissa länder, eftersom det kan leda till att användare hamnar på oseriösa eller skadliga webbplatser och att de utsätts för olika former av bedrägerier. Det kan också försvåra för användare att hitta relevant och tillförlitlig information i sökresultaten, eftersom webbplatser som använder sig av spamdexing kan ranka högre än mer relevanta webbplatser.

För att skydda sig mot spamdexing är det viktigt att vara försiktig med vilka webbplatser man besöker och att inte lämna ifrån sig personlig information på okända eller misstänkta webbplatser. Det är också en bra idé att använda sig av sökmotorer som försöker förhindra spamdexing och att rapportera eventuella webbplatser som man tror använder sig av spamdexing till sökmotorerna.

Spider

"Spider" är ett annat ord för "sökmotorrobot" eller "webbcrawler". Dessa program är automatiserade verktyg som används av sökmotorer för att indexera webbplatser och samla in information om deras innehåll. När en sökmotorrobot klickar sig igenom en webbplats följer den alla länkar på sidan för att hitta nya sidor att indexera. Detta hjälper sökmotorer att skapa en aktuell och komplett lista över webbsidor för att kunna leverera relevanta sökresultat till användare.

Split Testing

Split testing, även känt som A/B testing, är en metod för att jämföra två olika versioner av en webbplats eller en annons för att se vilken som fungerar bäst. Under en split test delas trafiken till en webbplats eller annons slumpmässigt mellan de två olika versionerna, och resultaten jämförs sedan för att avgöra vilken version som har bäst prestanda när det gäller att få människor att klicka, konvertera eller göra andra önskade handlingar. Split testing kan hjälpa dig att optimera din webbplats eller annons för bästa möjliga resultat.

SSL

SSL, eller Secure Sockets Layer, är en teknik som används för att säkra en webbplats och dess användare mot olika typer av säkerhetshot. SSL används för att kryptera data som skickas mellan en webbplats och en användare, så att den inte kan läsas av obehöriga. På detta sätt kan SSL skydda mot attacker som man-i-mitten och avlyssning av trafik, och det kan också bidra till att skapa förtroende hos användaren. De flesta webbplatser som behandlar känslig information, som kreditkortsnummer eller lösenord, använder sig av SSL för att skydda användarnas integritet. SSL-certifikat är en viktig del av SSL-tekniken, och det används för att verifiera att en webbplats är pålitlig och säker att använda.

SSL Certificate

SSL-certifikat, eller Secure Sockets Layer-certifikat, är en typ av säkerhetscertifikat som används för att skydda en webbplats och dess användare mot olika typer av säkerhetshot. Ett SSL-certifikat används för att kryptera data som skickas mellan en webbplats och en användare, så att den inte kan läsas av obehöriga. På detta sätt kan ett SSL-certifikat skydda mot attacker som man-i-mitten och avlyssning av trafik, och det kan också bidra till att skapa förtroende hos användaren. De flesta webbplatser som behandlar känslig information, som kreditkortsnummer eller lösenord, använder sig av SSL-certifikat för att skydda användarnas integritet.

Status Code

Statuskod är en siffra som används av en webbserver för att tala om för en webbläsare eller annan klient hur en begäran har behandlats. Statuskoden innehåller information om hur begäran har behandlats, till exempel om den har behandlats korrekt eller om det har uppstått ett fel. Det finns flera olika typer av statuskoder, men de vanligaste är de så kallade HTTP-statuskoderna. Dessa används för att tala om för en webbläsare hur en HTTP-begäran har behandlats. Exempel på HTTP-statuskoder är 200 (OK), 404 (Not Found) och 500 (Internal Server Error). Statuskoder är ett viktigt verktyg för att felsöka och förstå hur en webbplats fungerar.

Structured Data

Structured Data är en teknik som används för att organisera och strukturera data på en webbplats, så att den kan läsas och förstås av sökmotorer och andra program. Det görs genom att använda specialiserade märkningar och schema som definierar hur data på en webbplats är organiserad och vilka typer av information som finns där. Structured Data kan hjälpa sökmotorer att förstå vad som finns på en webbplats, och det kan också bidra till att göra resultaten från en sökning mer relevanta och användbara för användaren.

Subdomain (Subdomän)

En subdomän är en del av en huvuddomän, och det används oftast för att organisera olika delar av en webbplats under en gemensam huvuddomän. Till exempel, om en webbplats har huvuddomänen "example.com", kan subdomäner som "support.example.com" och "blog.example.com" användas för att skapa olika sektioner av webbplatsen. På detta sätt kan en webbplats ha många olika subdomäner under samma huvuddomän, och var och en kan hantera olika innehåll och funktioner.

T

Target Audience (Målgrupp)

"Target Audience" är en term som används inom marknadsföring och reklam för att beskriva den specifika grupp människor som en kampanj eller en annons är riktad mot. Målet med att definiera en target audience är att fokusera marknadsföringsinsatserna på att nå ut till den grupp människor som är mest intresserade av företagets produkter eller tjänster, och som därför är mest sannolika att göra en köpåtgärd.

Target audience kan definieras på många olika sätt, beroende på vilka produkter eller tjänster företaget erbjuder och vilka mål företaget har med sin marknadsföring. Target audience kan exempelvis definieras utifrån demografiska faktorer såsom ålder, kön, inkomst och geografisk plats, eller utifrån intressen och beteenden hos människor.

Definiering av target audience är viktigt för företag och organisationer, eftersom det kan hjälpa dem att nå ut till rätt målgrupp och öka försäljningen av sina produkter eller tjänster. Det kan också hjälpa företag att anpassa sina marknadsföringskampanjer och annonser för att få bättre resultat och att optimera sin marknadsföringsbudget.

Title

"Title" i sammanhanget av SEO syftar på den text som visas i webbläsarens flik eller i sökresultaten som en beskrivning av en specifik webbplats. Titeln är viktig för SEO eftersom den kan påverka hur lätt det är för användare att hitta och klicka på en webbplats i sökresultaten, och det kan också påverka hur sökmotorer såsom Google värderar och rankar webbplatsen. Det är därför viktigt att skapa en relevant, unik och beskrivande titel för varje webbplats för att maximera dess synlighet och attraktionskraft.

Taxonomy (Taxonomi)

Taxonomi är en metod för att organisera och kategorisera information. Det handlar om att skapa hierarkier av begrepp och termer som relaterar till varandra på olika sätt, så att informationen kan hittas och förstås enklare. Taxonomi används oftast för att organisera innehåll på webbplatser, så att det blir lättare för användaren att hitta vad de letar efter. Det kan också användas för att organisera olika typer av data, så att den kan analyseras och användas på ett mer effektivt sätt. Taxonomi kan vara en viktig del av sökmotoroptimering, eftersom det kan hjälpa sökmotorer att förstå vad som finns på en webbplats och göra resultaten från en sökning mer relevanta.

Thumbnail (Miniatyr)

En thumbnail är en liten bild som används som en förhandsvisning eller miniatyrbild av en större bild. Thumbnails används ofta för att visa en förhandsvisning av en bild innan den visas i sin helhet, eller för att visa en mängd olika bilder på en webbplats på ett överskådligt sätt. Thumbnails kan vara viktiga för sökmotoroptimering (SEO) eftersom de kan göra en webbplats mer användarvänlig och öka engagemanget hos användarna. Dessutom kan en thumbnail fungera som en visual märkning för en webbplats, vilket kan hjälpa sökmotorer att förstå vad en sida handlar om och göra resultaten från en sökning mer relevanta.

Thin Content (Tunnt innehåll)

Thin content är en term som används för att beskriva webbinnehåll som är lågt i kvalitet och värde. Thin content är ofta kort och saknar djup och substans, och det har oftast inget eller mycket lite unikt innehåll. Thin content kan till exempel vara sidor som är fyllda med keyword stuffing eller automatiskt genererade text, eller sidor som är kopierade från andra webbplatser. Thin content är problematiskt för sökmotoroptimering eftersom det inte tillför något värde för användaren och det kan också leda till en lägre ranking i sökmotorerna. Därför är det viktigt att undvika thin content på en webbplats.

Title Tag

En titeltag är en märkning som används för att definiera en titel för en sida på en webbplats. Titeltaggen placeras inom en sidas HTML-kod, och den används av sökmotorer för att förstå vad en sida handlar om. Titeltaggen är oftast den första saken som visas i sökresultaten för en sida, så den är viktig för att göra sidan lätt att hitta och förstå för användaren. En bra titeltag ska vara kort, relevant och innehålla nyckelord som är relaterade till sidans innehåll. Titeltaggar kan spela en viktig roll i sökmotoroptimering, eftersom de kan hjälpa sökmotorer att förstå vad en sida handlar om och göra resultaten från en sökning mer relevanta.

Traffic (Trafik)

Trafik inom sökmotoroptimering (SEO) syftar till hur många människor som besöker en webbplats. Trafik kan mätas på olika sätt, till exempel genom att titta på hur många unika besökare en webbplats får, eller hur många sidvisningar den har. Trafik är en viktig faktor att titta på när man utvärderar en webbplats prestanda, eftersom det kan ge en indikation på hur många människor som är intresserade av webbplatsen och hur väl den presterar. Trafik kan påverkas av olika faktorer, till exempel hur bra en webbplats rankar i sökmotorernas resultat, hur relevant och användbar den är för användarna, och hur mycket marknadsföring och reklam som görs för den.

Traffic Rank (Trafikranking)

Traffic rank, eller trafikrankning, är en mätning som visar hur populär en webbplats är jämfört med andra webbplatser. Traffic rank mäts oftast genom att titta på hur mycket trafik en webbplats får, och hur den rankas i sökmotorernas resultat. Traffic rank är en indikation på hur väl en webbplats presterar, och det är ett vanligt sätt att jämföra olika webbplatser med varandra. Traffic rank kan mätas med hjälp av olika verktyg, till exempel Alexa Traffic Rank eller SimilarWeb.

TLD

TLD står för Top-Level Domain, och det är den sista delen av en webbadress. TLD används för att skilja mellan olika typer av webbadresser, och det finns flera olika typer av TLD. De vanligaste TLD:n är .com, .org och .net, men det finns även andra typer av TLD som .edu, .gov och .co. TLD används för att hjälpa sökmotorer att förstå vad en webbplats handlar om, och det kan också användas för att skapa en mer meningsfull webbadress. TLD spelar en viktig roll i sökmotoroptimering eftersom det kan hjälpa sökmotorer att förstå vad en webbplats handlar om och göra resultaten från en sökning mer relevanta.

TrustRank

"TrustRank" är en term som används inom sökmotoroptimering (SEO) för att beskriva en teknik som används av sökmotorer för att bedöma om en webbplats är pålitlig och relevant för användare. TrustRank bygger på idén att vissa webbplatser är mer pålitliga än andra, och att dessa pålitliga webbplatser kan fungera som "tröskel" för att hjälpa sökmotorer att bedöma om en annan webbplats är pålitlig eller inte.

TrustRank används som en del av sökmotorernas algoritmer för att bestämma vilka resultat som ska visas i sökningar. Webbplatser med högt TrustRank tenderar att rankas högre i sökresultaten, medan webbplatser med lågt TrustRank kan rankas lägre eller inte alls visas i sökresultaten.

Time on Page (Tid på sidan)

Time on page, eller tid på sidan, är en mätning som visar hur länge en användare har varit på en sida på en webbplats. Time on page mäts i antal sekunder eller minuter, och det är en indikation på hur intresserad användaren är av innehållet på sidan. Time on page kan mätas med hjälp av olika verktyg, till exempel Google Analytics. Time on page är en viktig faktor att titta på när man utvärderar en webbplats prestanda, eftersom det kan ge en indikation på hur engagerade användarna är och om sidan är relevant och användbar för dem.

U

URL

"URL" är en förkortning för "Uniform Resource Locator", som är en teknisk term som används för att beskriva webbadresser. En URL är den unika adress som används för att hitta och öppna en specifik webbplats eller resurs på internet. En URL består av en protokoll, en domännamn och en sökväg till en specifik sida eller fil på en webbplats. Till exempel kan en URL se ut som "https://www.example.com/
products/shoes/mens", där "https" är protokollet, "example.com" är domännamnet, och "products/shoes/mens" är sökvägen till en specifik sida på webbplatsen. URLs är viktiga för att hitta och öppna webbplatser på internet.

URL Parameter

En URL-parameter är en del av en webbadress som används för att skicka information till en webbplats. Dessa parametrar används ofta för att ange specifik information som en webbplats behöver för att returnera rätt innehåll till användaren. Till exempel kan en URL-parameter användas för att ange en sökfråga på en sökmotor eller för att välja en specifik produkt från en e-handelssida. En URL-parameter börjar vanligtvis med ett frågetecken (?) och innehåller sedan nyckel-värde-par som är separerade med ett likhetstecken (=).

Universal Search

"Universal Search" är en term som används för att beskriva hur sökmotorer visar sökresultat. I stället för att bara visa länkar till webbplatser, visar universal search-resultat även andra typer av innehåll som bilder, videoklipp, nyheter och så vidare. Detta gör det möjligt för användare att hitta en bredare mängd information om ett ämne, och det kan också hjälpa till att förbättra användarnas upplevelse genom att erbjuda mer riktad och relevant information. Universal search är en viktig del av SEO eftersom det kan påverka hur lätt det är för en webbplats att visas i sökresultaten och hur användare interagerar med dessa resultat.

Unique Value Proposition

"Unique value proposition" (UVP) är en term som ofta används inom marknadsföring och betyder den unika värdemängd som ett företag erbjuder sina kunder. UVP handlar om att definiera vad som gör ditt företag unikt och vad som skiljer dig från dina konkurrenter.

UVP är viktigt eftersom det hjälper till att skapa en stark identitet för ditt företag och attraktiva erbjudanden för dina kunder. Det kan också hjälpa till att öka försäljningen och öka lojaliteten hos dina kunder.

För att skapa en stark UVP är det viktigt att du förstår vad dina kunder vill ha och vad de värdesätter. Du bör också försöka fokusera på de unika fördelarna som ditt företag erbjuder, till exempel snabb leverans, hög kvalitet eller personlig service.

Unnatural Link

En "unnatural link" är en länk som har lagts till på en webbplats med syfte att förbättra dess ranking i sökmotorer, ofta utan att den faktiskt är relevant för webbplatsens innehåll eller för användarnas upplevelse. Dessa länkar kan vara inkluderade i en webbplats av webbplatsens ägare, eller de kan komma från andra webbplatser som vill hjälpa till att förbättra en annan webbplats ranking. Unnatural links är vanligtvis en form av sökmotorspam, och de kan leda till att en webbplats blir straffad av sökmotorer som Google. Därför är det viktigt att undvika att använda dessa länkar för att förbättra en webbplats ranking.

URL Folder

En "URL folder" är en del av en webbadress som används för att organisera och strukturera en webbplats innehåll. Dessa mappar kan användas för att gruppera liknande sidor eller innehåll på en webbplats, och de kan också användas för att göra det lättare för användare och sökmotorer att navigera på webbplatsen. Till exempel kan en webbplats med en URL-struktur som "shoppen.se/produkter/skor/herr" använda mappen "produkter" för att organisera alla produkter på webbplatsen, mappen "skor" för att gruppera alla skor på webbplatsen, och mappen "herr" för att gruppera alla herrskor på webbplatsen. Att använda URL-mappar kan vara viktigt för SEO eftersom det kan hjälpa till att göra webbplatsen mer strukturerad och lättnavigerad, vilket kan påverka dess ranking i sökmotorer.

User Journey

"User Journey" är en term som används för att beskriva processen som en användare går igenom när de interagerar med en webbplats eller en app. Detta inkluderar alla steg som användaren tar från det ögonblick de börjar använda en webbplats eller app till det ögonblick de slutar använda den. User journey är viktigt eftersom det kan påverka hur användarna upplever en webbplats eller app, och det kan också påverka hur väl en webbplats eller app fungerar för att uppfylla sina syften. Genom att förstå och analysera användarnas resa kan företag och utvecklare förbättra sina webbplatser och appar för att göra dem mer användarvänliga och effektiva.

UTM

"UTM" är en förkortning för "Urchin Tracking Module", som är en teknik som används för att spåra och mäta trafik på en webbplats. Detta görs genom att lägga till extra parameter i webbadressen för en webbplats, vilket gör det möjligt att spåra vilka sidor som besöks, hur användare kom till webbplatsen och andra relevanta data. UTM-parametrar används ofta för att hjälpa företag och marknadsförare att förstå hur användare interagerar med deras webbplats, vilket kan vara viktigt för att förbättra webbplatsens prestanda och för att optimera marknadsföringskampanjer.

User-generated Content

"User-generated content" är innehåll som har skapats av användare av en webbplats eller en app, snarare än av webbplatsens eller appens ägare eller utvecklare. Detta innehåll kan vara allt från blogg- och foruminlägg till videor och bilder som användare har lagt upp på en webbplats eller app. User-generated content är viktigt för en webbplats eller app eftersom det kan hjälpa till att öka engagemang och interaktion med användarna, samtidigt som det kan bidra till att förbättra användarnas upplevelse. Att ta emot och publicera user-generated content kan också vara viktigt för att bygga en gemenskap runt en webbplats eller app.

Usability

"Usability" är en term som används för att beskriva hur enkelt och bekvämt det är att använda en webbplats eller en app. Usability är en viktig faktor för att mäta hur väl en webbplats eller app fungerar för att uppfylla sina syften, och det kan påverka hur användarna upplever en webbplats eller app. En webbplats eller app med bra usability är enkel att navigera, har tydliga instruktioner och är lätt att förstå, vilket kan hjälpa användarna att göra det de vill göra snabbt och enkelt. Att förbättra usabilityen på en webbplats eller app kan vara viktigt för att öka användarnas engagemang och för att förbättra användarnas upplevelse.

UX

"UX" är en förkortning för "User Experience", som är en term som används för att beskriva hur en användare upplever en webbplats eller en app. Detta inkluderar alla aspekter av användarens interaktion med en webbplats eller app, såsom dess design, navigering, funktionalitet och användarvänlighet. UX är viktigt för en webbplats eller app eftersom det kan påverka hur användarna upplever och interagerar med en webbplats eller app, och det kan också påverka hur väl en webbplats eller app fungerar för att uppfylla sina syften. Företag och utvecklare kan arbeta med UX-design för att förbättra användarnas upplevelse av en webbplats eller app.

V

Vertical Search

"Vertical Search" är en term som används för att beskriva en typ av sökmotor som är specialiserad på att söka efter information inom ett specifikt område eller vertikal. Detta skiljer sig från allmänna sökmotorer som Google, som söker efter information från en bred mängd olika källor och områden. Vertical search-motorer är mer specialiserade och kan ofta ge mer relevanta och användbara resultat för användarna. Till exempel kan en vertikal sökmotor som Yelp specialisera sig på att söka efter restauranger och recensioner, medan en annan vertikal sökmotor som LinkedIn kan specialisera sig på att söka efter yrkesprofiler och jobbannonser.

Voice Search

"Voice Search" är en term som används för att beskriva tekniken att söka efter information genom att tala med en webbläsare, app eller enhet som har röstigenkänningsteknik. Detta gör det möjligt för användare att söka efter information genom att tala till sin enhet, snarare än att skriva sökfrågorna med tangentbordet. Voice search är viktigt eftersom det kan förenkla och förbättra användarnas upplevelse av att söka efter information, och det kan också påverka hur sökmotorer visar sökresultat. Att optimera en webbplats för röstigenkänning kan vara viktigt för att förbättra dess synlighet och attraktionskraft i sökmotorer.

Visibility

Inom SEO, eller sökmotoroptimering, används begreppet "visibility" för att beskriva hur synlig en webbplats är i sökresultaten hos en sökmotor. Ju bättre visibility en webbplats har, desto högre upp i sökresultaten visas den och desto större chans har den att bli besökt av användare som söker efter det som webbplatsen erbjuder. Förbättrad visibility kan resultera i ökad trafik till webbplatsen och därmed även ökad försäljning eller intäkter, beroende på vad webbplatsen erbjuder. Det finns olika sätt att förbättra en webbplats visibility, till exempel genom att använda relevanta och populära sökord, skapa unikt och intressant innehåll och förbättra webbplatsens laddningstid och användarvänlighet.

W

Website (Webbplats/Hemsida/Sajt)

En webbplats är en samling av webbsidor som är anslutna till varandra och som tillsammans utgör en enhet. En webbplats kan till exempel innehålla information om en person, en organisation eller en verksamhet, och den kan innehålla text, bilder, videoklipp, ljudfiler och andra medier. Webbplatser kan användas för många olika syften, till exempel att ge information, att sälja produkter eller tjänster, att skapa gemenskap eller att ge möjlighet för användare att interagera med varandra. Webbplatser kan nås genom att man skriver in webbadressen i en webbläsare eller genom att man söker efter något på en sökmotor och klickar på en länk i sökresultaten.

Web Page (Webbsida - singular)

En webbsida är en enkel sida på en webbplats som innehåller information som kan visas i en webbläsare. En webbsida kan till exempel innehålla text, bilder, videoklipp, ljudfiler och andra medier, och den kan användas för att presentera information, att sälja produkter eller tjänster, att ge möjlighet för användare att interagera med varandra eller för att utföra andra aktiviteter. Webbsidor är oftast kopplade till varandra på en webbplats så att användaren kan navigera mellan sidorna och få tillgång till all information som webbplatsen erbjuder. Webbsidor kan nås genom att man skriver in webbadressen i en webbläsare eller genom att man söker efter något på en sökmotor och klickar på en länk i sökresultaten.

White Hat

"White Hat" är en term som används för att beskriva personer eller organisationer som använder etiskt försvarbara metoder för att förbättra en webbplats ranking i sökresultaten hos en sökmotor. Dessa metoder är oftast godkända av sökmotorn och syftar till att förbättra webbplatsens relevans och användbarhet för användaren, snarare än att bara förbättra dess ranking. White Hat-tekniker inkluderar att skapa kvalitativt och unikt innehåll, att förbättra webbplatsens laddningstid och användarvänlighet, och att använda relevanta och populära sökord. Det motsatta till White Hat är "Black Hat", som innebär att använda otillåtna eller oetiska metoder för att förbättra en webbplats ranking.

Word Count (Antal ord)

Inom SEO, eller sökmotoroptimering, används begreppet "word count" för att beskriva antalet ord som finns i en text eller ett dokument. Det är vanligt att webmasters använder sig av ordantalet som ett mått på hur lång en text är och det kan användas för att få en uppfattning om hur mycket innehåll en webbplats har. Word count kan också användas för att se till att en text eller ett dokument har rätt längd för att uppfylla vissa krav eller riktlinjer, till exempel för att se till att en text är tillräckligt lång för att rankas högt i sökresultaten hos en sökmotor. Det finns olika verktyg som kan hjälpa till att räkna ord i en text, till exempel ordräkningsfunktioner i ordbehandlingsprogram eller onlineverktyg.

Webmaster Guidelines (Riktlinjer för webbansvariga)

Webmaster Guidelines är riktlinjer som utvecklats av sökmotorer för att hjälpa webmasters att skapa och hantera webbplatser på ett sätt som är användarvänligt och relevant för sökmotorns användare. Dessa riktlinjer innehåller rekommendationer om hur man skapar och organiserar innehållet på en webbplats, hur man hanterar länkar och hur man undviker att bli utsatt för spam eller annat oönskat beteende. Genom att följa dessa riktlinjer kan webmasters öka chanserna för att deras webbplatser ska rankas högt i sökresultaten och att de ska nå ut till fler användare.

WordPress

WordPress är ett open source-ramverk för att skapa och hantera innehåll för webbplatser och webbapplikationer. Det är ett av de mest populära verktygen för att skapa och hantera innehåll på nätet, och det används av miljontals webbplatser över hela världen. WordPress tillhandahåller en enkel användargränssnitt som gör att det är lätt att använda, även för de som inte har mycket teknisk erfarenhet. Det erbjuder också många olika teman och plugins som gör det lätt att anpassa utseendet och funktionaliteten på din webbplats.

Vill du slippa en lång resa med att hitta ett snabbt, lätthanterat och framtidssäkert tema?
Spana in Breakdance Builder. Den här bloggen kommer att omvandlas med Breakdance Builder under tidigt 2023.
I nuläget bygger den på Oxygen Builder, som inte heller är fy skam.

X

XML

XML, som står för Extensible Markup Language, är ett märkspråk som används för att strukturera, lagra och överföra data. Det är ett textbaserat format som liknar HTML, men medan HTML används för att formatera och visa data i en webbläsare, används XML för att beskriva data på ett strukturerat sätt så att det lätt kan delas och läsas av olika program och enheter. XML är ett flexibelt format som gör det möjligt att skapa egna taggar för att beskriva data på ett unikt sätt, och det kan användas för många olika ändamål, till exempel för att lagra och överföra information mellan databaser, för att dela data mellan olika företag eller organisationer, eller för att skapa flöden av information som kan prenumereras på av användare.

X-Robots Tag

X-Robots Tag är en metod för att ge instruktioner till sökmotorrobotar, också kallade "spindlar", om hur de ska hantera innehåll på en webbplats. Dessa instruktioner kan till exempel ange att roboten inte ska indexera en viss sida eller att den inte ska följa länkar på sidan. X-Robots Tag används för att undvika att sökmotorer indexerar och rankar sidor som inte är relevanta eller som inte är avsedda att visas i sökresultaten. Detta kan vara användbart för att undvika att sidor med tillfälligt eller oönskat innehåll påverkar rankingen för en webbplats, eller för att skydda sidor med känslig information från att bli indexerade av sökmotorer. X-Robots Tag används genom att man lägger till ett HTTP-huvudfält med en specifik instruktion på den aktuella webbsidan.

Y

Yahoo

Yahoo är en sökmotor och en webbtjänst som ägs av amerikanska företaget Verizon Media. Yahoo tillhandahåller en mängd olika tjänster, inklusive sökning, e-post, nyheter, sport, finans, horoskop och spel. När det gäller SEO, eller sökmotoroptimering, är Yahoo en av de sökmotorer där en webbplats kan rankas och visas i sökresultaten. För att förbättra en webbplats ranking på Yahoo kan man använda sig av olika metoder, som att använda relevanta och populära sökord, skapa unikt och intressant innehåll och förbättra webbplatsens laddningstid och användarvänlighet. Det är också viktigt att följa Yahoo:s riktlinjer för webmasters för att undvika att bli utsatt för spam eller annat oönskat beteende.

YMYL

YMYL står för "Your Money or Your Life" och är en term som används inom SEO, eller sökmotoroptimering. YMYL-sidor är webbsidor som handlar om ämnen som kan ha en direkt påverkan på en persons livskvalitet eller på deras ekonomiska situation. Dessa ämnen kan till exempel handla om hälsa, finanser, rådgivning eller lagar, och de kan innebära en stor mängd ansvar för webbplatsens innehåll och dess påverkan på användaren. Sökmotorer har särskilda riktlinjer för hur YMYL-sidor ska hanteras och rankas, och det är viktigt att webmasters följer dessa riktlinjer för att undvika att deras webbplatser hamnar i konflikt med sökmotorernas policy.

Z

Zombie-content

"Zombie-content" är en term som används för att beskriva innehåll på en webbplats som inte längre är aktuellt eller relevant, men som fortfarande finns kvar på webbplatsen. Detta kan till exempel vara gamla blogginlägg eller produktbeskrivningar som inte längre stämmer med verkligheten, eller sidor som har blivit överflödiga men som fortfarande finns kvar på webbplatsen. Zombie-content kan orsaka problem för en webbplats eftersom det kan förvirra användare och försämra deras upplevelse av webbplatsen, och det kan också påverka webbplatsens ranking hos sökmotorer. För att undvika zombie-content bör webmasters regelbundet uppdatera och rensa ut gamla sidor på sin webbplats så att endast aktuellt och relevant innehåll finns kvar.

Å

Å

Ä

Ä

Ö

Ö

0-9

200 (OK)

Statuskod 200 är en HTTP-statuskod som används för att indikera att en förfrågan har behandlats utan problem och att den begärda resursen har returnerats till användaren. Det är den vanligaste statuskoden och indikerar att allt fungerar som det ska och att inga felaktigheter uppstått.

HTTP-statuskoder används av webbservern för att kommunicera med webbläsaren och ge information om hur en förfrågan behandlats. Statuskod 200 är en av de vanligaste statuskoderna och används ofta för att bekräfta att en förfrågan har behandlats utan problem och att den begärda resursen har returnerats till användaren.

301 Redirect

En "301 redirect" är en typ av omdirigering som används på en webbplats för att permanent flytta en sida eller en resurs till en annan URL. När en användare försöker hitta den ursprungliga URL:n kommer de att omdirigeras automatiskt till den nya URL:n.

301 redirects används ofta när en sida har flyttats permanent till en ny plats eller när en webbplats har bytt domän. Genom att använda en 301 redirect kan du se till att användare och sökmotorer kan hitta den nya sidan och undvika att få en "404 Page Not Found"-felmeddelande.

Det finns olika sätt att skapa en 301 redirect på en webbplats, inklusive genom att lägga till kod i HTTP-headers eller genom att använda en omdirigeringsplugin för din CMS. Genom att använda en 301 redirect kan du hjälpa sökmotorer och användare att hitta den nya platsen för din sida efter en flytt eller ett domänbyte, vilket kan vara viktigt för att behålla din webbplats SEO och användarvänlighet.

302 Redirect

En "302 redirect" är en typ av omdirigering som används på en webbplats för att flytta en sida eller en resurs till en annan URL på en temporär basis. När en användare försöker hitta den ursprungliga URL:n kommer de att omdirigeras automatiskt till den nya URL:n, men sökmotorer kommer att förstå att omdirigeringen är temporär och att den ursprungliga URL:n fortfarande ska vara giltig.

302 redirects används ofta när en sida är tillfälligt flyttad till en annan plats, till exempel under underhåll eller när en sida ska testas på en annan webbplats. Genom att använda en 302 redirect kan du se till att användare omdirigeras till den nya sidan, medan sökmotorer fortfarande indexerar den ursprungliga sidan.

Det finns olika sätt att skapa en 302 redirect på en webbplats, inklusive genom att lägga till kod i HTTP-headers eller genom att använda en omdirigeringsplugin för din CMS. Genom att använda en 302 redirect kan du omdirigera användare till en annan sida på en temporär basis utan att påverka sökmotorindexering av den ursprungliga sidan.

404 (Not Found)

Statuskod 404 (Not Found) är en HTTP-statuskod som används för att indikera att den begärda resursen inte kunde hittas på servern. Det kan betyda att den begärda sidan eller filen har flyttats eller tagits bort, eller att det har uppstått ett fel vid hämtningen av resursen.

När en webbläsare skickar en förfrågan till en webbserver för att hämta en specifik resurs, såsom en sida eller en fil, så returnerar webbservern en HTTP-statuskod som bekräftar hur förfrågan behandlats. Statuskod 404 används när den begärda resursen inte kunde hittas på servern, och det är den vanligaste statuskoden för att indikera att en sida inte finns.

Om du får statuskod 404 när du försöker hitta en sida på en webbplats kan du försöka använda sökmotorn på webbplatsen för att hitta den sidan, eller kontakta webbplatsadministratören för att fråga om sidan finns och om det finns något sätt att få tillgång till den.

410 (Gone)

Statuskod 410 (Gone) är en HTTP-statuskod som används för att indikera att den begärda resursen har tagits bort från servern och att den inte kommer att återkomma. Detta är en bestämd statuskod, vilket innebär att det inte finns någon förväntan att resursen kommer att återkomma i framtiden.

När en webbläsare skickar en förfrågan till en webbserver för att hämta en specifik resurs, såsom en sida eller en fil, så returnerar webbservern en HTTP-statuskod som bekräftar hur förfrågan behandlats. Statuskod 410 används när den begärda resursen har tagits bort från servern och inte kommer att återkomma.

Statuskod 410 är en alternativ statuskod till statuskod 404 (Not Found), som används för att indikera att den begärda resursen inte kunde hittas på servern. Skillnaden mellan statuskod 404 och 410 är att statuskod 404 indikerar att resursen inte finns tillfälligt, medan statuskod 410 indikerar att resursen har tagits bort permanent.

Om du får statuskod 410 när du försöker hitta en sida på en webbplats betyder det att sidan har tagits bort och att den inte kommer att återkomma i framtiden. Du kan försöka kontakta webbplatsadministratören för att få mer information om varför sidan har tagits bort och om det finns någon motsvarande sida som du kan hitta på webbplatsen.

500 (Internal Service Error)

Statuskod 500 (Internal Service Error) är en HTTP-statuskod som används för att indikera att det har uppstått ett internt serverfel och att förfrågan inte kunde behandlas som den skulle. Detta kan bero på många olika saker, inklusive fel i koden på webbservern, problem med databasen eller andra tekniska problem.

När en webbläsare skickar en förfrågan till en webbserver för att hämta en specifik resurs, såsom en sida eller en fil, så returnerar webbservern en HTTP-statuskod som bekräftar hur förfrågan behandlats. Statuskod 500 används när det har uppstått ett internt serverfel och förfrågan inte kunde behandlas.

Statuskod 500 är en allmän statuskod som används för att indikera att det har uppstått ett internt serverfel, och det finns många olika orsaker till att detta kan hända. Det kan till exempel bero på fel i koden på webbservern, problem med databasen eller andra tekniska problem.

Om du får statuskod 500 när du försöker hitta en sida på en webbplats kan du försöka att uppdatera sidan eller försöka igen senare. Om problemet kvarstår kan du kontakta webbplatsadministratören för att få hjälp med att lösa det.

503 (Service Unavailable)

Statuskod 503 (Service Unavailable) är en HTTP-statuskod som används för att indikera att webbservern inte kan behandla förfrågan just nu på grund av tillfälligt underhåll eller överbelastning. Detta är en temporär statuskod, vilket innebär att webbservern förväntas att kunna behandla förfrågningar igen när det temporära problemet har lösts.

När en webbläsare skickar en förfrågan till en webbserver för att hämta en specifik resurs, såsom en sida eller en fil, så returnerar webbservern en HTTP-statuskod som bekräftar hur förfrågan behandlats. Statuskod 503 används när webbservern inte kan behandla förfrågan just nu på grund av tillfälligt underhåll eller överbelastning.

Statuskod 503 är en temporär statuskod och indikerar att webbservern förväntas att kunna behandla förfrågningar igen när det temporära problemet har lösts. Det kan vara en bra idé att försöka igen senare om du får statuskod 503 när du försöker hitta en sida på en webbplats. Om problemet kvarstår kan du kontakta webbplatsadministratören för att få hjälp med att lösa det.